Dokumenty do pobrania

Zbiór dokumentów, oświadczeń, wniosków do pobrania.

Wzór pełnonocnictwa

Wzór pełnomocnictwa upoważniającego do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń

Walne zgromadzenie 2021

Dokumenty dotyczące walnego zgromadzenia 2021

Regulaminy

Regulaminy różnego rodzaju

Regulamin określający części wspólne nieruchomości, które podlegają naprawom i modernizacjom

Regulamin określający części wspólne nieruchomości, które podlegają naprawom i modernizacjom

Regulamin czynności przy wyodrębnieniu lokali ze środków z KFM

R E G U L A M I N określający czynności przy wyodrębnianiu lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu środków finansowych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego

Regulamin porządku domowego

Regulamin porządku domowego

Regulamin nabywania lokali do ponownego zasiedlenia

R E G U L A M I N nabywania od Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM MARZEŃ” w Grudziądzu lokali mieszkalnych i użytkowych do ponownego zasiedlenia na warunkach prawa odrębnej własności lokalu.

Regulamin wymiany stolarki okiennej

Wymiana stolarki okiennej

Regulamin rozliczania centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalach

Regulamin rozliczania centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalach

Regulamin dostępu do aplikacji czynszowej AdaWeb

REGULAMIN Korzystania z aplikacji umożliwiającej podgląd salda konta czynszowego dla lokali administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Dom Marzeń

Wnioski, podania, oświadczenia

Wniosek o wyodrębnienie

WNIOSEK o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność lokalu

Wniosek o wyodrębnienie mieszkania lokatorskiego

WNIOSEK o ustalenie wysokości kwoty zadłużenia kredytowego oraz przeniesienia własności lokalu mieszkalnego wybudowanego przy wykorzystaniu środków z KFM

Wniosek dostępu do aplikacji czynszowej AdaWeb

Przed aktywowaniem usługi należy wypełnić wniosek oraz dostarczyć go osobiście wraz z dokumentem tożsamości do siedziby Spółdzielni przy ul. Kulerskiego 6a w Grudziądzu.

Dokumenty

Aktualny Statut (wersja tekstowa)

Tekstowa wersja statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń

Aktualny Statut (pełna wersja)

Pełna wersja statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń