Archiwalne ogłoszenia o przetargach

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom Marzeń w Grudziądzu, działająca w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej „Nasz Dom” ul. Smoleńskiego 7 w Grudziądzu, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji budynku wielorodzinnego 24 mieszkaniowego wg projektu technicznego w Grudziądzu przy ul. Smoleńskiego 7.

Przedmiar robót wraz ze szczegółami warunków przetargu dostępny do pobrania w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń przy ulicy Kulerskiego 6a w Grudziądzu.

Termin składania ofert upływa 23 lutego 2022 r. o godz. 14.00.

Kontakt do udzielenia dodatkowych informacji: 56 64 118 61

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom Marzeń w Grudziądzu, ul. Kulerskiego 6a, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowego remontu 28 balkonów oraz oczyszczenie i malowanie elewacji wg projektu technicznego budynku 28-rodzinnego w Świeciu ul. Polna 20A.

Przedmiar robót wraz ze szczegółami warunków przetargu dostępny do pobrania w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń przy ulicy Kulerskiego 6a w Grudziądzu.

Termin składania ofert upływa 26 stycznia 2022 r.
do godz. 14.00.

Kontakt do udzielenia dodatkowych informacji: 56 64 118 61

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń w Grudziądzu

przy ul. Kulerskiego 6a

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG

na ustanowienie prawa i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

 

 

 1. Lokal mieszkalny nr 8 jest położony jest na II piętrze budynku wielorodzinnego w Grudziądzu przy Sosnkowskiego 17. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi – 35,20 m2. Lokal obecnie jest niezamieszkały, składa się z pokoju, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju oraz pomieszczenia przynależnego – piwnicy
  o powierzchni 3,90 m2. Ilość udziałów w części wspólnej nieruchomości wynosi 3910/330000.
 2. Przetarg będzie miał formę licytacji ustnej i odbędzie się w dniu 11.05.2021 r. o godz. 1200.
 3. Miejsce przetargu siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń w Grudziądzu przy ul. Kulerskiego 6a.
 4. Oszacowana wartość rynkowa lokalu wynosi 160.000,00 zł, a cena wywoławcza wynosi 100% wartości rynkowej.
 5. Licytant przystępujący do przetargu powinien do dnia 10.05.2021 r. wpłacić wadium w wysokości – 16.000,00 zł na konto 86 1020 5040 0000 6402 0023 0250 oraz w dniu przetargu złożyć pisemną ofertę nabycia prawa odrębnej własności lokalu wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu.
 6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 7. Warunkiem ustanowienia prawa i przeniesienia odrębnej własności lokalu jest dokonanie wpłaty wynikającej
  z postępowania przetargowego w terminie 30 dni od terminu przetargu.
 8. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy
  oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają nabywcę.
 9. Do aktu notarialnego przystępują małżonkowie o ile prawo ma należeć do nich obojga.
 10. Akt notarialny sporządzony zostanie u notariusza w ciągu 3 miesięcy od rozstrzygnięcia przetargu.
 11. Uchylenie się od zawarcia umowy o ustanowienie prawa i przeniesienie odrębnej własności lokalu skutkuje przepadkiem wadium na rzecz Spółdzielni.
 12. Lokal można oglądać do dnia 07.05.2021 r. w godz. 800  - 1400  po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
   56-64-260-60.
 13. Szczegółowe informacje dotyczące lokalu są dostępne w siedzibie Spółdzielni lub pod nr tel. 56-64-260-60
  lub na stronie smdm.pl
 14. „Regulamin nabywania od Spółdzielni Mieszkaniowej DOM MARZEŃ w Grudziądzu lokali mieszkalnych
  i użytkowych do ponownego zasiedlenia na warunkach prawa odrębnej własności lokalu” jest dostępny
  na ww. stronie internetowej oraz w siedzibie Spółdzielni.
 • Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 35,20 m2 1
 • Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 35,20 m2 2
 • Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 35,20 m2 3
 • Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 35,20 m2 4
 • Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 35,20 m2 5
 • Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 35,20 m2 6
 • Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 35,20 m2 7

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dom Marzeń” w Grudziądzu, ul. Kulerskiego 6a, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji dwóch budynków wielorodzinnych po 28 mieszkań każdy wraz z kapitalnym remontem balkonów i dociepleniem przestrzeni stropodachu wg projektu technicznego w Świeciu ul. Polna 8
i Paderewskiego 8f.

Przedmiar robót wraz ze szczegółami warunków przetargu dostępny do pobrania w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom Marzeń” przy ulicy Kulerskiego 6a w Grudziądzu.

Termin składania ofert upływa 22 stycznia 2021 r.
do godz. 14.00.

Kontakt do udzielenia dodatkowych informacji:

56 - 64 – 118 - 61

Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom Marzeń w Grudziądzu, ul. Kulerskiego 6a, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowego remontu  56 balkonów oraz oczyszczenie i malowanie elewacji wg projektu technicznego na dwóch budynkach 28-rodzinnych w Świeciu ul. Polna 10 i 10B.

Przedmiar robót wraz ze szczegółami warunków przetargu dostępny do pobrania w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń przy ulicy Kulerskiego 6a w Grudziądzu.

Termin składania ofert upływa 07 lutego 2020 r. o godz. 14.00.

Kontakt do udzielenia dodatkowych informacji: 56 - 64 – 118 - 61

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom Marzeń w Grudziądzu, ul. Kulerskiego 6a, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowego remontu  47 balkonów oraz oczyszczenie i malowanie elewacji wg projektu technicznego w Grudziądzu, budynek Kulerskiego 20 kl. III-V i Kulerskiego 20 kl. VI-VII.

Przedmiar robót wraz ze szczegółami warunków przetargu dostępny do pobrania w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom Marzeń” przy ulicy Kulerskiego 6a w Grudziądzu.

Termin składania ofert upływa 17 stycznia 2020 r. do godz. 14.00.

Kontakt do udzielenia dodatkowych informacji: 56-64–118-61

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń w Grudziądzu

przy ul. Kulerskiego 6a

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG

na ustanowienie prawa i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

 1. Lokal mieszkalny nr 2 jest położony jest na parterze budynku wielorodzinnego w Grudziądzu przy ul. Wiktora Kulerskiego 6. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi – 44,30 m². Lokal obecnie jest niezamieszkały, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju oraz pomieszczenia przynależnego – piwnicy
  o powierzchni 3,40 m
  ². Ilość udziałów w części wspólnej nieruchomości wynosi 4770/290380.
 2. Przetarg będzie miał formę licytacji ustnej i odbędzie się w dniu 10.09.2019 r. o godz. 12⁰⁰.
 3. Miejsce przetargu siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń w Grudziądzu przy ul. Kulerskiego 6a.
 4. Oszacowana wartość rynkowa lokalu wynosi 184.000,00 zł, a cena wywoławcza wynosi 100% wartości rynkowej.
 5. Licytant przystępujący do przetargu powinien do dnia 06.09.2019 r. wpłacić wadium w wysokości – 18.400,00 zł na konto 86 1020 5040 0000 6402 0023 0250 oraz w dniu przetargu złożyć pisemną ofertę nabycia prawa odrębnej własności lokalu wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu.
 6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 7. Warunkiem ustanowienia prawa i przeniesienia odrębnej własności lokalu jest dokonanie wpłaty wynikającej
  z postępowania przetargowego w terminie 30 dni od terminu przetargu.
 8. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy
  oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają nabywcę.
 9. Do aktu notarialnego przystępują małżonkowie o ile prawo ma należeć do nich obojga.
 10. Akt notarialny sporządzony zostanie u notariusza w ciągu 3 miesięcy od rozstrzygnięcia przetargu.
 11. Uchylenie się od zawarcia umowy o ustanowienie prawa i przeniesienie odrębnej własności lokalu skutkuje przepadkiem wadium na rzecz Spółdzielni.
 12. Lokal można oglądać do dnia 06.09.2019 r w godz. 7⁰⁰ - 15⁰⁰ po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
  56-64-260-60.
 13. Szczegółowe informacje dotyczące lokalu są dostępne w siedzibie Spółdzielni lub pod nr tel. 56-64-260-60
  lub na stronie www.smdm.pl
 14. „Regulamin nabywania od Spółdzielni Mieszkaniowej DOM MARZEŃ w Grudziądzu lokali mieszkalnych
  i użytkowych do ponownego zasiedlenia na warunkach prawa odrębnej własności lokalu” jest dostępny
  na ww. stronie internetowej oraz w siedzibie Spółdzielni.
 • Przetarg lokal mieszkalny Kulerskiego 1
 • Przetarg lokal mieszkalny Kulerskiego 2
 • Przetarg lokal mieszkalny Kulerskiego 3
 • Przetarg lokal mieszkalny Kulerskiego 4
 • Przetarg lokal mieszkalny Kulerskiego 5
 • Przetarg lokal mieszkalny Kulerskiego 6
 • Przetarg lokal mieszkalny Kulerskiego 7
 • Przetarg lokal mieszkalny Kulerskiego 8
 • Przetarg lokal mieszkalny Kulerskiego 9
 • Przetarg lokal mieszkalny Kulerskiego 10
 • Przetarg lokal mieszkalny Kulerskiego 11
 • Przetarg lokal mieszkalny Kulerskiego 12
 • Przetarg lokal mieszkalny Kulerskiego 13
 • Przetarg lokal mieszkalny Kulerskiego 14
 • Przetarg lokal mieszkalny Kulerskiego 15
 • Przetarg lokal mieszkalny Kulerskiego 16
 • Przetarg lokal mieszkalny Kulerskiego 17
 • Przetarg lokal mieszkalny Kulerskiego 18
 • Przetarg lokal mieszkalny Kulerskiego 19
 • Przetarg lokal mieszkalny Kulerskiego 20

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Piłsudskiego 11 w Grudziądzu ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku mieszkalnego w technologii i zakresie określonym projektem technicznym oraz przedmiarem robót.

Kopia projektu oraz przedmiar robót jest dostępny w siedzibie zarządcy - Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń przy ul. Kulerskiego 6a w Grudziądzu. Godziny urzędowania 7.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku.

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do 14.06.2019 r. do godz. 13.00

Termin wykonania zadania - od września 2019 do 30.11.2019 r.

Gwarancja na wykonane prace minimum 4 lata - preferowana dłuższa.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 14.06.2019 r. 

 

Kontakt do udzielenia dodatkowych informacji 56-64-118-61.

 

Grudziądz, 29-05-2019 r.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom Marzeń w Grudziądzu ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowego remontu 24 balkonów na 2 budynkach w Grudziądzu.

Przedmiar robót wraz ze szczegółami warunków przetargu dostępny do pobrania w biurze SM przy ulicy Kulerskiego 6a w Grudziądzu.

Termin składania ofert upływa 25.01.2019 r. o godz. 14.00. Kontakt do udzielenia dodatkowych informacji 56-64–118-61.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń w Grudziądzu przy ul. Kulerskiego 6a
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG
na ustanowienie prawa i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Niezamieszkały lokal mieszkalny dwupoziomowy, wolny od obciążeń, położony w Grudziądzu przy ul. Droga Kaszubska 70, o powierzchni użytkowej – 85 m2, składający się z 4 pokoi (w tym jeden z aneksem kuchennym, dwóch łazienek z wc i dwóch przedpokojów. Położenie lokalu- I/II piętro. Pomieszczenie przynależne– piwnica o pow. 4,70 m2.

Termin przetargu w formie licytacji ustnej odbędzie się w dniu 06.06.2018 r. o godz. 12.00.

Oszacowana wartość rynkowa lokalu wynosi 216.000 zł , a cena wywoławcza wynosi 100% wartości rynkowej.

Licytant przystępujący do przetargu powinien do dnia 04.06.2018 r. wpłacić wadium w wysokości – 21.600,00 zł na konto 86 1020 5040 0000 6402 0023 0250 oraz złożyć pisemną ofertę nabycia prawa odrębnej własności lokalu (wzór na www.smdm.pl).

Osoba nabywająca lokal składa oświadczenie, że znany jest jej stan techniczny przedmiotowego lokalu.

W przypadku zgłoszenia się co najmniej dwóch osób zainteresowanych, Zarząd przeprowadzi między tymi osobami przetarg w formie licytacji ustnej w dniu 06.06.2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń w Grudziądzu przy ul. Kulerskiego 6A.

Warunkiem ustanowienia prawa i przeniesienia odrębnej własności lokalu jest dokonanie wpłaty wartości rynkowej lub wylicytowanej kwoty w ciągu 30 dni od dnia przetargu.

Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają nabywcę.

Do aktu notarialnego przystępują małżonkowie o ile prawo ma należeć do nich obojga.

Akt notarialny sporządzony zostanie u notariusza w ciągu 3 miesięcy od rozstrzygnięcia przetargu.

Uchylenie się od zawarcia umowy o przeniesienie odrębnej własności lokalu skutkuje przepadkiem wadium na rzecz Spółdzielni.

Lokal można oglądać do dnia 04.06.2018 r w godz. 7.00 - 15.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 56 64 260 60.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni lub pod nr tel. 56 64 260 60 w godz. od 7.00 do 15.00 lub na stronie www.smdm.pl

„Regulamin nabywania od Spółdzielni Mieszkaniowej DOM MARZEŃ w Grudziądzu lokali mieszkalnych i użytkowych do ponownego zasiedlenia na warunkach prawa odrębnej własności lokalu” jest dostępny na ww. stronie internetowej oraz w siedzibie Spółdzielni.

Grudziądz, dnia 21.05.2018 r.

 • Nowoczesne dwupoziomowe mieszkanie 85,00 m2 4 pokoje 1
 • Nowoczesne dwupoziomowe mieszkanie 85,00 m2 4 pokoje 2
 • Nowoczesne dwupoziomowe mieszkanie 85,00 m2 4 pokoje 3
 • Nowoczesne dwupoziomowe mieszkanie 85,00 m2 4 pokoje 4
 • Nowoczesne dwupoziomowe mieszkanie 85,00 m2 4 pokoje 5
 • Nowoczesne dwupoziomowe mieszkanie 85,00 m2 4 pokoje 6
 • Nowoczesne dwupoziomowe mieszkanie 85,00 m2 4 pokoje 7
 • Nowoczesne dwupoziomowe mieszkanie 85,00 m2 4 pokoje 8
 • Nowoczesne dwupoziomowe mieszkanie 85,00 m2 4 pokoje 9
 • Nowoczesne dwupoziomowe mieszkanie 85,00 m2 4 pokoje 10
 • Nowoczesne dwupoziomowe mieszkanie 85,00 m2 4 pokoje 11
 • Nowoczesne dwupoziomowe mieszkanie 85,00 m2 4 pokoje 12
 • Nowoczesne dwupoziomowe mieszkanie 85,00 m2 4 pokoje 13
 • Nowoczesne dwupoziomowe mieszkanie 85,00 m2 4 pokoje 14
 • Nowoczesne dwupoziomowe mieszkanie 85,00 m2 4 pokoje 15
 • Nowoczesne dwupoziomowe mieszkanie 85,00 m2 4 pokoje 16
 • Nowoczesne dwupoziomowe mieszkanie 85,00 m2 4 pokoje 17
 • Nowoczesne dwupoziomowe mieszkanie 85,00 m2 4 pokoje 18
 • Nowoczesne dwupoziomowe mieszkanie 85,00 m2 4 pokoje 19
 • Nowoczesne dwupoziomowe mieszkanie 85,00 m2 4 pokoje 20

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń w Grudziądzu

przy ul. Kulerskiego 6a

OGŁASZA DRUGI PRZETARG

na ustanowienie prawa i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

 

 

 1. Lokal mieszkalny położony w Grudziądzu przy ul. Wiktora Kulerskiego 20 m. 76, o pow. użytkowej – 48,50 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, położenie lokalu- IV piętro,  pomieszczenie przynależne– piwnica o pow. 2,80 m2, ilość udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej: 32/1000.

 2. Termin przetargu w formie licytacji ustnej w dniu 20.03.2018 r. o godz. 1200.

 3. Oszacowana wartość rynkowa lokalu wynosi 169.000 zł , a cena wywoławcza wynosi 75% wartości rynkowej - 126.750,00 zł.

 4. Licytant przystępujący do przetargu powinien do dnia 19.03.2018 r. wpłacić wadium w wysokości – 16.900,00 zł na konto 86 1020 5040 0000 6402 0023 0250 oraz złożyć pisemną ofertę nabycia prawa odrębnej własności lokalu (wzór na www.smdm.pl).

 5. Osoba nabywająca lokal składa oświadczenie, że znany jest jej stan techniczny przedmiotowego lokalu.

 6. W przypadku zgłoszenia się co najmniej dwóch osób zainteresowanych, Zarząd przeprowadzi między tymi osobami przetarg w formie licytacji ustnej w dniu 20.03.2018 r. o godz. 1200 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń w Grudziądzu przy ul. Kulerskiego 6A.

 7. Warunkiem ustanowienia prawa i przeniesienia odrębnej własności lokalu jest dokonanie wpłaty wartości rynkowej lub wylicytowanej kwoty.

 8. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają nabywcę.

 9. Do aktu notarialnego przystępują małżonkowie o ile prawo ma należeć do nich obojga.

 10. Akt notarialny sporządzony zostanie u notariusza w ciągu 3 miesięcy od rozstrzygnięcia przetargu.

 11. Uchylenie się od zawarcia umowy o ustanowienie prawa i przeniesienie odrębnej własności lokalu skutkuje przepadkiem wadium na rzecz Spółdzielni.

 12. Lokal można oglądać do dnia 19.03.2018 r w godz. 700 - 1500 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 56-64-260-60.

 13. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni lub pod nr tel. 56-64-260-60 lub na stronie www.smdm.pl

 14. „Regulamin nabywania od Spółdzielni Mieszkaniowej DOM MARZEŃ w Grudziądzu lokali mieszkalnych i użytkowych do ponownego zasiedlenia na warunkach prawa odrębnej własności lokalu” jest dostępny na ww. stronie internetowej oraz w siedzibie Spółdzielni.

 

Grudziądz, dnia 05.03.2018 r.

 

 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU Kulerskiego 20 1
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU Kulerskiego 20 2
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU Kulerskiego 20 3
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU Kulerskiego 20 4
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU Kulerskiego 20 5
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU Kulerskiego 20 6
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU Kulerskiego 20 7
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU Kulerskiego 20 8
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU Kulerskiego 20 9
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU Kulerskiego 20 10
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU Kulerskiego 20 11
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU Kulerskiego 20 12
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU Kulerskiego 20 13
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU Kulerskiego 20 14
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU Kulerskiego 20 15
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU Kulerskiego 20 16

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń w Grudziądzu

przy ul. Kulerskiego 6a

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG

na ustanowienie prawa i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Lokal mieszkalny położony w Grudziądzu przy ul. Wiktora Kulerskiego 20 m. 76, o pow. użytkowej – 48,50 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, położenie lokalu- IV piętro, pomieszczenie przynależne– piwnica o pow. 2,80 m2, ilość udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej: 32/1000.

Termin przetargu w formie licytacji ustnej w dniu 28.02.2018 r. o godz. 1100.

Oszacowana wartość rynkowa lokalu wynosi- 169.000,00 zł, a cena wywoławcza wynosi 100% wartości rynkowej.

Licytant przystępujący do przetargu powinien do dnia 27.02.2018 r. wpłacić wadium w wysokości – 16.900,00 zł na konto 86 1020 5040 0000 6402 0023 0250 oraz złożyć pisemną ofertę nabycia prawa odrębnej własności lokalu (wzór na www.smdm.pl).

Osoba nabywająca lokal składa oświadczenie, że znany jest jej stan techniczny przedmiotowego lokalu.

W przypadku zgłoszenia się co najmniej dwóch osób zainteresowanych, Zarząd przeprowadzi między tymi osobami przetarg w formie licytacji ustnej w dniu 28.02.2018 r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń w Grudziądzu przy ul. Kulerskiego 6A.

Warunkiem ustanowienia prawa i przeniesienia odrębnej własności lokalu jest dokonanie wpłaty wartości rynkowej lub wylicytowanej kwoty.

Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają nabywcę.

Do aktu notarialnego przystępują małżonkowie o ile prawo ma należeć do nich obojga.

Akt notarialny sporządzony zostanie u notariusza w ciągu 3 miesięcy od rozstrzygnięcia przetargu.

Uchylenie się od zawarcia umowy o ustanowienie prawa i przeniesienie odrębnej własności lokalu skutkuje przepadkiem wadium na rzecz Spółdzielni.

Lokal można oglądać do dnia 27.02.2018 r w godz. 700 - 1500 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
56-64-260-60.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni lub pod nr tel. 56-64-260-60 lub na stronie www.smdm.pl

„Regulamin nabywania od Spółdzielni Mieszkaniowej DOM MARZEŃ w Grudziądzu lokali mieszkalnych
i użytkowych do ponownego zasiedlenia na warunkach prawa odrębnej własności lokalu” jest dostępny na ww. stronie internetowej oraz w siedzibie Spółdzielni.

Grudziądz, dnia 12.02.2018 r.

 • Przetarg Kulerskiego 20 1
 • Przetarg Kulerskiego 20 2
 • Przetarg Kulerskiego 20 3
 • Przetarg Kulerskiego 20 4
 • Przetarg Kulerskiego 20 5
 • Przetarg Kulerskiego 20 6
 • Przetarg Kulerskiego 20 7
 • Przetarg Kulerskiego 20 8
 • Przetarg Kulerskiego 20 9
 • Przetarg Kulerskiego 20 10
 • Przetarg Kulerskiego 20 11
 • Przetarg Kulerskiego 20 12
 • Przetarg Kulerskiego 20 13
 • Przetarg Kulerskiego 20 14
 • Przetarg Kulerskiego 20 15
 • Przetarg Kulerskiego 20 16

Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom Marzeń w Grudziądzu, ul. Kulerskiego 6a, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowego remontu 28 balkonów na 2 różnych budynkach w Grudziądzu.

Przedmiar robót wraz ze szczegółami warunków przetargu dostępny do pobrania w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom Marzeń” przy ulicy Kulerskiego 6a w Grudziądzu.

Termin składania ofert upływa 26 stycznia 2018 r. do godz. 14.00.

Kontakt do udzielenia dodatkowych informacji 56 64–118-61.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom Marzeń w Grudziądzu, ul. Kulerskiego 6a, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowego remontu pięciu klatek schodowych budynku w Grudziądzu przy ul. Kruczkowskiego 17.

Przedmiar robót wraz ze szczegółowymi warunkami przetargu jest dostępny do pobrania w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń przy ulicy Kulerskiego 6a w Grudziądzu.

Termin składania ofert upływa 17 listopada 2017 r. do godz. 14.00.

Kontakt do udzielenia dodatkowych informacji 56-64–118-61.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń w Grudziądzu
przy ul. Kulerskiego 6a

OGŁASZA II PRZETARG

na ustanowienie prawa i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

 

 1. Lokal mieszkalny położony w Grudziądzu przy ul. Kulerskiego 6 m. 34, o pow. użytkowej- 46,20 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, położenie lokalu- II piętro,  pomieszczenie przynależne– piwnica o pow. 3,40 m2, ilość udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej: 4960/290380.

 2. Termin przetargu w formie licytacji ustnej w dniu 02.08.2017 r. o godz. 1100.

 3. Cena wywoławcza wynosi 124.500,00 zł, która stanowi 75% oszacowanej wartości rynkowej lokalu wynoszącej 166.000,00 zł.

 4. Licytant przystępujący do przetargu powinien do dnia 31.07.2017 r. wpłacić wadium w wysokości – 16.600,00na konto 86 1020 5040 0000 6402 0023 0250 oraz złożyć pisemną ofertę nabycia prawa odrębnej własności lokalu (wzór na www.smdm.pl).

 5. Osoba nabywająca lokal składa oświadczenie, że znany jest jej stan techniczny przedmiotowego lokalu.

 6. Zarząd przeprowadzi przetarg w formie licytacji ustnej w dniu 02.08.2017 r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń w Grudziądzu przy ul. Kulerskiego 6A.

 7. Warunkiem ustanowienia prawa i przeniesienia odrębnej własności jest dokonanie wpłaty wartości rynkowej lub wylicytowanej kwoty.

 8. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają nabywcę.

 9. Do aktu notarialnego przystępują małżonkowie o ile prawo ma należeć do nich obojga.

 10. Akt notarialny sporządzony zostanie u notariusza w ciągu 1 miesiąca od rozstrzygnięcia przetargu.

 11. Uchylenie się od zawarcia umowy o ustanowienie prawa i przeniesienie odrębnej własności lokalu skutkuje przepadkiem wadium na rzecz Spółdzielni.

 12. Lokal można oglądać do dnia 31.07.2017 r w godz. 700 - 1500 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
  56-64-260-60.

 13. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni lub pod nr tel. 56-64-260-60 lub na stronie www.smdm.pl

 14. „Regulamin nabywania od Spółdzielni Mieszkaniowej DOM MARZEŃ w Grudziądzu lokali mieszkalnych
  i użytkowych do ponownego zasiedlenia na warunkach prawa odrębnej własności lokalu” dostępny na ww. stronie internetowej oraz w siedzibie Spółdzielni.

 

Grudziądz, dnia 11.07.2017 r.

 

 • Drugi przetarg mieszkanie Kulerskiego 6 m.34 1
 • Drugi przetarg mieszkanie Kulerskiego 6 m.34 2
 • Drugi przetarg mieszkanie Kulerskiego 6 m.34 3
 • Drugi przetarg mieszkanie Kulerskiego 6 m.34 4
 • Drugi przetarg mieszkanie Kulerskiego 6 m.34 5
 • Drugi przetarg mieszkanie Kulerskiego 6 m.34 6
 • Drugi przetarg mieszkanie Kulerskiego 6 m.34 7
 • Drugi przetarg mieszkanie Kulerskiego 6 m.34 8
 • Drugi przetarg mieszkanie Kulerskiego 6 m.34 9
 • Drugi przetarg mieszkanie Kulerskiego 6 m.34 10
 • Drugi przetarg mieszkanie Kulerskiego 6 m.34 11
 • Drugi przetarg mieszkanie Kulerskiego 6 m.34 12
 • Drugi przetarg mieszkanie Kulerskiego 6 m.34 13
 • Drugi przetarg mieszkanie Kulerskiego 6 m.34 14
 • Drugi przetarg mieszkanie Kulerskiego 6 m.34 15
 • Drugi przetarg mieszkanie Kulerskiego 6 m.34 16
 • Drugi przetarg mieszkanie Kulerskiego 6 m.34 17
 • Drugi przetarg mieszkanie Kulerskiego 6 m.34 18

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom Marzeń w Grudziądzu, ul. Kulerskiego 6a, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowego remontu balkonów, elewacji i doszczelnienia okien mansardowych budynku w Grudziądzu przy ul. Długa 22-24, będącego w obszarze ochrony konserwatorskiej.

Przedmiar robót wraz ze szczegółowymi warunkami przetargu dostępny jest do pobrania w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń przy ulicy Kulerskiego 6a w Grudziądzu.

Termin składania ofert upływa 4 sierpnia 2017 r. do godz. 14.00.

Kontakt do udzielenia dodatkowych informacji 56-64–118-61

Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom Marzeń w Grudziądzu, ul. Kulerskiego 6a, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowego remontu pięciu klatek schodowych w budynku w Grudziądzu przy ul. Kruczkowskiego 17.

Przedmiar robót wraz ze szczegółowymi warunkami przetargu dostępny do pobrania w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń” przy ulicy Kulerskiego 6a w Grudziądzu.

Termin składania ofert upływa 4 sierpnia 2017 r. do godz. 14.00.

Kontakt do udzielenia dodatkowych informacji 56 - 64 – 118 - 61.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom Marzeń w Grudziądzu, ul. Kulerskiego 6a, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowego remontu 20 balkonów na 3 różnych budynkach w Grudziądzu i Świeciu.

Przedmiar robót wraz ze szczegółami warunków przetargu dostępny do pobrania w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń przy ulicy Kulerskiego 6a w Grudziądzu.

Termin składania ofert upływa 12 maja 2017 r. do godz. 14.00.

Kontakt do udzielenia dodatkowych informacji 56-64–118-61

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń w Grudziądzu
przy ul. Kulerskiego 6a
OGŁASZA II PRZETARG 
na ustanowienie prawa i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego1. Lokal mieszkalny położony w Grudziądzu przy ul. Leona Kruczkowskiego 17 m. 33, o pow. użytkowej - 51,60 m2, 
składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, położenie lokalu- I piętro, pomieszczenie przynależne– piwnica o pow. 3,00 m2, ilość udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej: 5460/330000.
2. Termin przetargu w formie licytacji ustnej w dniu 19.08.2016 r. o godz. 11.00.
3. Cena wywoławcza wynosi 121.500,00 zł, która stanowi 75% oszacowanej wartości rynkowej lokalu wynoszącej 162.000,00 zł.
4. Licytant przystępujący do przetargu powinien do dnia 16.08.2016 r. wpłacić wadium w wysokości – 16.200,00 zł na konto 86 1020 5040 0000 6402 0023 0250 oraz złożyć pisemną ofertę nabycia prawa odrębnej własności (wzór w załączeniu).
5. Osoba nabywająca lokal składa oświadczenie, że znany jest jej stan techniczny przedmiotowego lokalu.
6. W przypadku zgłoszenia się, co najmniej dwóch osób zainteresowanych lecz nie korzystających z prawa pierwszeństwa, Zarząd przeprowadzi między tymi osobami przetarg w formie licytacji ustnej w dniu 19.08.2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń w Grudziądzu przy ul. Kulerskiego 6A.
7. Warunkiem ustanowienia prawa i przeniesienia odrębnej własności jest dokonanie wpłaty wartości rynkowej lub wylicytowanej kwoty. 
8. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają nabywcę.
9. Do aktu notarialnego przystępują małżonkowie o ile prawo ma należeć do nich obojga.
10. Akt notarialny sporządzony zostanie u notariusza w ciągu 3 miesięcy od rozstrzygnięcia przetargu.
11. Uchylenie się od zawarcia umowy o ustanowienie prawa i przeniesienie odrębnej własności lokalu skutkuje przepadkiem wadium na rzecz Spółdzielni.
12. Lokal można oglądać do dnia 16.08.2016 r. w godz. 7.00 - 15.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 56-64-260-60.
13. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni lub pod nr tel. 56-64-260-60 lub na stronie www.smdm.pl  .
14. „Regulamin nabywania od Spółdzielni Mieszkaniowej DOM MARZEŃ w Grudziądzu lokali mieszkalnych i użytkowych do ponownego zasiedlenia na warunkach prawa odrębnej własności lokalu” jest dostępny na ww. stronie internetowej oraz w siedzibie Spółdzielni.

Grudziądz, dnia 01.08.2016 r.

 • II przetarg mieszkanie 51,60 m2 Nowy Rządz 1
 • II przetarg mieszkanie 51,60 m2 Nowy Rządz 2
 • II przetarg mieszkanie 51,60 m2 Nowy Rządz 3
 • II przetarg mieszkanie 51,60 m2 Nowy Rządz 4
 • II przetarg mieszkanie 51,60 m2 Nowy Rządz 5
 • II przetarg mieszkanie 51,60 m2 Nowy Rządz 6
 • II przetarg mieszkanie 51,60 m2 Nowy Rządz 7
 • II przetarg mieszkanie 51,60 m2 Nowy Rządz 8
 • II przetarg mieszkanie 51,60 m2 Nowy Rządz 9
 • II przetarg mieszkanie 51,60 m2 Nowy Rządz 10
 • II przetarg mieszkanie 51,60 m2 Nowy Rządz 11
 • II przetarg mieszkanie 51,60 m2 Nowy Rządz 12
 • II przetarg mieszkanie 51,60 m2 Nowy Rządz 13
 • II przetarg mieszkanie 51,60 m2 Nowy Rządz 14
 • II przetarg mieszkanie 51,60 m2 Nowy Rządz 15
 • II przetarg mieszkanie 51,60 m2 Nowy Rządz 16
 • II przetarg mieszkanie 51,60 m2 Nowy Rządz 17
 • II przetarg mieszkanie 51,60 m2 Nowy Rządz 18
 • II przetarg mieszkanie 51,60 m2 Nowy Rządz 19
 • II przetarg mieszkanie 51,60 m2 Nowy Rządz 20
 • II przetarg mieszkanie 51,60 m2 Nowy Rządz 21
 • II przetarg mieszkanie 51,60 m2 Nowy Rządz 22
 • II przetarg mieszkanie 51,60 m2 Nowy Rządz 23
 • II przetarg mieszkanie 51,60 m2 Nowy Rządz 24
 • II przetarg mieszkanie 51,60 m2 Nowy Rządz 25
 • II przetarg mieszkanie 51,60 m2 Nowy Rządz 26
 • II przetarg mieszkanie 51,60 m2 Nowy Rządz 27
 • II przetarg mieszkanie 51,60 m2 Nowy Rządz 28

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń w Grudziądzu

przy ul. Kulerskiego 6a

OGŁASZA PRZETARG

na ustanowienie prawa i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

 

 

1. Lokal mieszkalny położony w Grudziądzu przy ul. Kruczkowskiego 17 m. 33, o pow. użytkowej- 51,60 m2,
składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, położenie lokalu- I piętro, pomieszczenie przynależne– piwnica o pow. 3,00 m2, ilość udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej: 5460/330000.

2. Termin przetargu w formie licytacji ustnej w dniu 14.07.2016 r. o godz. 1100.

3. Oszacowana wartość rynkowa lokalu wynosi- 162.000,00 zł, a cena wywoławcza wynosi 100% wartości rynkowej.

4. Licytant przystępujący do przetargu powinien do dnia 11.07.2016 r. wpłacić wadium w wysokości – 16.200,00 zł na konto 86 1020 5040 0000 6402 0023 0250 oraz złożyć pisemną ofertę nabycia prawa odrębnej własności lokalu (wzór na www.smdm.pl).

5. Osoba nabywająca lokal składa oświadczenie, że znany jest jej stan techniczny przedmiotowego lokalu.

6. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje członkom Spółdzielni, o których mowa w „Regulaminie nabywania od Spółdzielni Mieszkaniowej DOM MARZEŃ w Grudziądzu lokali mieszkalnych i użytkowych do ponownego zasiedlenia na warunkach prawa odrębnej własności lokalu”.

7. W przypadku zgłoszenia się co najmniej dwóch osób zainteresowanych lecz nie korzystających z prawa pierwszeństwa, Zarząd przeprowadzi między tymi osobami przetarg w formie licytacji ustnej w dniu 14.07.2016 r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń w Grudziądzu przy ul. Kulerskiego 6A.

8. Warunkiem ustanowienia prawa i przeniesienia odrębnej własności jest dokonanie wpłaty wartości rynkowej lub wylicytowanej kwoty.

9. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają nabywcę.

10. Do aktu notarialnego przystępują małżonkowie o ile prawo ma należeć do nich obojga.

11. Akt notarialny sporządzony zostanie u notariusza w ciągu 3 miesięcy od rozstrzygnięcia przetargu.

12. Uchylenie się od zawarcia umowy o ustanowienie prawa i przeniesienie odrębnej własności lokalu skutkuje przepadkiem wadium na rzecz Spółdzielni.

13. Lokal można oglądać do dnia 11.07.2016 r w godz. 700 - 1500 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
56-64-260-60.

14. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni lub pod nr tel. 56-64-260-60 lub na stronie www.smdm.pl

15. „Regulamin nabywania od Spółdzielni Mieszkaniowej DOM MARZEŃ w Grudziądzu lokali mieszkalnych
i użytkowych do ponownego zasiedlenia na warunkach prawa odrębnej własności lokalu” jest dostępny na ww. stronie internetowej oraz w siedzibie Spółdzielni.

Grudziądz, dnia 30.06.2016 r.

 

 • Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego 51,60m2 Nowy Rządz 1
 • Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego 51,60m2 Nowy Rządz 2
 • Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego 51,60m2 Nowy Rządz 3
 • Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego 51,60m2 Nowy Rządz 4
 • Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego 51,60m2 Nowy Rządz 5
 • Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego 51,60m2 Nowy Rządz 6
 • Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego 51,60m2 Nowy Rządz 7
 • Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego 51,60m2 Nowy Rządz 8
 • Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego 51,60m2 Nowy Rządz 9
 • Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego 51,60m2 Nowy Rządz 10
 • Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego 51,60m2 Nowy Rządz 11
 • Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego 51,60m2 Nowy Rządz 12
 • Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego 51,60m2 Nowy Rządz 13
 • Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego 51,60m2 Nowy Rządz 14
 • Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego 51,60m2 Nowy Rządz 15
 • Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego 51,60m2 Nowy Rządz 16
 • Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego 51,60m2 Nowy Rządz 17
 • Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego 51,60m2 Nowy Rządz 18
 • Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego 51,60m2 Nowy Rządz 19
 • Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego 51,60m2 Nowy Rządz 20
 • Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego 51,60m2 Nowy Rządz 21
 • Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego 51,60m2 Nowy Rządz 22
 • Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego 51,60m2 Nowy Rządz 23
 • Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego 51,60m2 Nowy Rządz 24
 • Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego 51,60m2 Nowy Rządz 25
 • Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego 51,60m2 Nowy Rządz 26
 • Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego 51,60m2 Nowy Rządz 27
 • Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego 51,60m2 Nowy Rządz 28

 

przetarg jeden

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń w Grudziądzu

przy ul. Kulerskiego 6a

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG

na ustanowienie prawa i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

 1. Lokal mieszkalny położony w Grudziądzu przy ul. Wiktora Kulerskiego 6 m. 34, o pow. użytkowej – 46,20 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, położenie lokalu- II piętro,  pomieszczenie przynależne– piwnica o pow. 3,40 m2, ilość udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej: 4960/290380.
 2. Termin przetargu w formie licytacji ustnej w dniu 11.07.2017 r. o godz. 1100.
 3. Oszacowana wartość rynkowa lokalu wynosi- 166.000,00 zł, a cena wywoławcza wynosi 100% wartości rynkowej.
 4. Licytant przystępujący do przetargu powinien do dnia 07.07.2017 r. wpłacić wadium w wysokości – 16.600,00 zł na konto 86 1020 5040 0000 6402 0023 0250 oraz złożyć pisemną ofertę nabycia prawa odrębnej własności lokalu (wzór do pobrania).
 5. Osoba nabywająca lokal składa oświadczenie, że znany jest jej stan techniczny przedmiotowego lokalu.
 6. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje członkom Spółdzielni, o których mowa w „Regulaminie nabywania od Spółdzielni Mieszkaniowej DOM MARZEŃ w Grudziądzu lokali mieszkalnych i użytkowych do ponownego zasiedlenia na warunkach prawa odrębnej własności lokalu”.
 7. W przypadku zgłoszenia się co najmniej dwóch osób zainteresowanych lecz nie korzystających z prawa pierwszeństwa, Zarząd przeprowadzi między tymi osobami przetarg w formie licytacji ustnej w dniu 11.07.2017 r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń w Grudziądzu przy ul. Kulerskiego 6A.
 8. Warunkiem ustanowienia prawa i przeniesienia odrębnej własności lokalu jest dokonanie wpłaty wartości rynkowej lub wylicytowanej kwoty.
 9. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają nabywcę.
 10. Do aktu notarialnego przystępują małżonkowie o ile prawo ma należeć do nich obojga.
 11. Akt notarialny sporządzony zostanie u notariusza w ciągu 3 miesięcy od rozstrzygnięcia przetargu.
 12. Uchylenie się od zawarcia umowy o ustanowienie prawa i przeniesienie odrębnej własności lokalu skutkuje przepadkiem wadium na rzecz Spółdzielni.
 13. Lokal można oglądać do dnia 07.07.2017 r w godz. 700 - 1500 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. 56-64-260-60.
 14. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni lub pod nr tel. 56-64-260-60 lub na stronie www.smdm.pl
 15. „Regulamin nabywania od Spółdzielni Mieszkaniowej DOM MARZEŃ w Grudziądzu lokali mieszkalnych i użytkowych do ponownego zasiedlenia na warunkach prawa odrębnej własności lokalu” jest dostępny na ww. stronie internetowej oraz w siedzibie Spółdzielni.

 

Grudziądz, dnia 02.06.2017 r.

 

 

 • Przetarg mieszkanie Kulerskiego 6 1
 • Przetarg mieszkanie Kulerskiego 6 2
 • Przetarg mieszkanie Kulerskiego 6 3
 • Przetarg mieszkanie Kulerskiego 6 4
 • Przetarg mieszkanie Kulerskiego 6 5
 • Przetarg mieszkanie Kulerskiego 6 6
 • Przetarg mieszkanie Kulerskiego 6 7
 • Przetarg mieszkanie Kulerskiego 6 8
 • Przetarg mieszkanie Kulerskiego 6 9
 • Przetarg mieszkanie Kulerskiego 6 10
 • Przetarg mieszkanie Kulerskiego 6 11
 • Przetarg mieszkanie Kulerskiego 6 12
 • Przetarg mieszkanie Kulerskiego 6 13
 • Przetarg mieszkanie Kulerskiego 6 14
 • Przetarg mieszkanie Kulerskiego 6 15
 • Przetarg mieszkanie Kulerskiego 6 16
 • Przetarg mieszkanie Kulerskiego 6 17
 • Przetarg mieszkanie Kulerskiego 6 18

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kulerskiego 20 (kl. VI i VII) ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie kapitalnego remontu dwóch klatek schodowych polegającego na:

 • ułożeniu płytek klinkierowych na wiatrołapach,
 • płytek gresowych w klatkach schodowych,
 • wykonaniu tynku mozaikowego oraz szpachlowania i malowania.

Przedmiar robót dostępny do pobrania do dnia 05.06.2015 r. w biurze administratora SM Dom Marzeń przy ul. Kulerskiego 6A,w Grudziądzu.

Planowany termin wykonania prac: 09-10/2015 r.

Kontakt: 56-64-118-61

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Łyskowskiego 8a w Grudziądzu

OGŁASZA II PRZETARG

na ustanowienie prawa i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

(lokal niezamieszka?y)

 

 

  1. Lokal mieszkalny po?o?ony w Grudzi?dzu przy

ul. ?yskowskiego 8a m. 14, o pow. U?ytkowej - 117,82 m2, sk?adaj?cy si? z 4 pokoi, kuchni, ?azienki z wc i przedpokoju, po?o?enie lokalu- IV pi?tro,  pomieszczenie przynale?ne? piwnic?. Ilo?? udzia?ów we wspó?w?asno?ci nieruchomo?ci wspólnej: 12287/118208.

  1. Termin przetargu w formie licytacji ustnej w dniu

28.04.2015 r. o godz. 1200.

  1. Oszacowana warto?? rynkowa lokalu wynosi- 238.500,00 z?, a cena wywo?awcza wynosi 2/3 warto?ci rynkowej to jest

159.000,00 z?.

  1. Licytant przyst?puj?cy do przetargu powinien do dnia

24.04.2015 r

   . wp?aci? wadium w wysoko?ci ?

15.900,00 z?

   na konto 88 1020 5040 0000 6102 0133 6064 oraz z?o?y? pisemn? ofert? nabycia prawa odr?bnej w?asno?ci lokalu

(wzór na www.smdm.pl).

  1. Osoba nabywaj?ca lokal sk?ada o?wiadczenie, ?e znany jest jej stan techniczny przedmiotowego lokalu.
  2. W przypadku zg?oszenia si? co najmniej dwóch osób zainteresowanych, Zarz?d przeprowadzi mi?dzy tymi osobami przetarg w formie licytacji ustnej w dniu

28.04.2015 r. o godz. 1200

   w siedzibie Spó?dzielni Mieszkaniowej Dom Marze? w Grudzi?dzu przy ul. Kulerskiego 6A.
  1. Warunkiem ustanowienia prawa i przeniesienia odr?bnej w?asno?ci jest dokonanie wp?aty wylicytowanej kwoty w ci?gu 45 dni od dnia przetargu.
  2. Wynagrodzenie notariusza za ogó? czynno?ci notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty s?dowe w post?powaniu wieczystoksi?gowym obci??aj? nabywc?.
  3. Akt notarialny sporz?dzony zostanie u notariusza w ci?gu 60 dni od zap?aty ceny nabycia.
  4. Uchylenie si? od zawarcia umowy o ustanowienie prawa i przeniesienie odr?bnej w?asno?ci lokalu skutkuje przepadkiem wadium na rzecz Wspólnoty.
  5. Lokal mo?na ogl?da? do dnia

24.04.2015 r w godz. 700- 1500

  po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
 1. Szczegó?owe informacje mo?na uzyska? w siedzibie Spó?dzielni lub pod nr tel. 56-64-260-62 lub na stronie www.smdm.pl

 

Grudzi?dz, dnia 27.04.2015 r.

 

 • Przetarg mieszkanie 118 m2 1
 • Przetarg mieszkanie 118 m2 2
 • Przetarg mieszkanie 118 m2 3
 • Przetarg mieszkanie 118 m2 4
 • Przetarg mieszkanie 118 m2 5
 • Przetarg mieszkanie 118 m2 6
 • Przetarg mieszkanie 118 m2 7
 • Przetarg mieszkanie 118 m2 8
 • Przetarg mieszkanie 118 m2 9
 • Przetarg mieszkanie 118 m2 10
 • Przetarg mieszkanie 118 m2 11
 • Przetarg mieszkanie 118 m2 12
 • Przetarg mieszkanie 118 m2 13

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Łyskowskiego 8a w Grudziądzu

OGŁASZA II PRZETARG

na ustanowienie prawa i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

(lokal niezamieszkały)

 

 

 1. Lokal mieszkalny położony w Grudziądzu przy ul. Łyskowskiego 8a m. 14, o pow. Użytkowej - 117,82 m2, składający się z 4 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, położenie lokalu- IV piętro,  pomieszczenie przynależne? piwnicą. Ilość udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej: 12287/118208.
 2. Termin przetargu w formie licytacji ustnej w dniu 28.04.2015 r. o godz. 1200.
 3. Oszacowana wartość rynkowa lokalu wynosi- 238.500,00 zł, a cena wywoławcza wynosi 2/3 wartości rynkowej to jest 159.000,00 zł.
 4. Licytant przystępujący do przetargu powinien do dnia 24.04.2015 r. wpłacić wadium w wysokości ? 15.900,00 zł na konto 88 1020 5040 0000 6102 0133 6064 oraz złożyć pisemną ofertę nabycia prawa odrębnej własności lokalu (wzór na www.smdm.pl).
 5. Osoba nabywająca lokal składa oświadczenie, że znany jest jej stan techniczny przedmiotowego lokalu.
 6. W przypadku zgłoszenia się co najmniej dwóch osób zainteresowanych, Zarząd przeprowadzi między tymi osobami przetarg w formie licytacji ustnej w dniu 28.04.2015 r. o godz. 1200 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń w Grudziądzu przy ul. Kulerskiego 6A.
 7. Warunkiem ustanowienia prawa i przeniesienia odrębnej własności jest dokonanie wpłaty wylicytowanej kwoty w ciągu 45 dni od dnia przetargu.
 8. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają nabywcę.
 9. Akt notarialny sporządzony zostanie u notariusza w ciągu 60 dni od zapłaty ceny nabycia.
 10. Uchylenie się od zawarcia umowy o ustanowienie prawa i przeniesienie odrębnej własności lokalu skutkuje przepadkiem wadium na rzecz Wspólnoty.
 11. Lokal można oglądać do dnia 24.04.2015 r w godz. 700 - 1500 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
 12. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni lub pod nr tel. 56-64-260-62 lub na stronie www.smdm.pl

 

Grudziądz, dnia 27.04.2015 r.

Przetarg z dnia 26-01-2015

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń w Grudziądzu

przy ul. Kulerskiego 6a

OGŁASZA II PRZETARG

na ustanowienie prawa i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

 1. Lokal mieszkalny położony w Grudziądzu przy ul. Kruczkowskiego 17 m. 37, o pow. użytkowej- 51,50 m2,
  składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, położenie lokalu- II piętro,  pomieszczenie przynależne? piwnica o pow. 3,20 m
  2, ilość udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej: 5470/330000.

 2. Termin przetargu w formie licytacji ustnej w dniu 10.02.2015 r. o godz. 1200.

 3. Oszacowana wartość rynkowa lokalu wynosi- 153.000,00 zł, a cena wywoławcza wynosi 75% wartości rynkowej to jest 114.750,00 zł.

 4. Licytant przystępujący do przetargu powinien do dnia 06.02.2015 r. wpłacić wadium w wysokości ? 15.300,00 zł na konto 86 1020 5040 0000 6402 0023 0250 oraz złożyć pisemną ofertę nabycia prawa odrębnej własności lokalu (wzór na www.smdm.pl).

 5. Osoba nabywająca lokal składa oświadczenie, że znany jest jej stan techniczny przedmiotowego lokalu.

 6. W przypadku zgłoszenia się co najmniej dwóch osób zainteresowanych, Zarząd przeprowadzi między tymi osobami przetarg w formie licytacji ustnej w dniu 10.02.2015 r. o godz. 1200 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń w Grudziądzu przy ul. Kulerskiego 6A.

 7. Warunkiem ustanowienia prawa i przeniesienia odrębnej własności jest dokonanie wpłaty wylicytowanej kwoty.

 8. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają nabywcę.

 9. Do aktu notarialnego przystępują małżonkowie o ile prawo ma należeć do nich obojga.

 10. Akt notarialny sporządzony zostanie u notariusza w ciągu 3 miesięcy od rozstrzygnięcia przetargu.

 11. Uchylenie się od zawarcia umowy o ustanowienie prawa i przeniesienie odrębnej własności lokalu skutkuje przepadkiem wadium na rzecz Spółdzielni.

 12. Lokal można oglądać do dnia 06.02.2015 r w godz. 700 - 1500 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

 13. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni lub pod nr tel. 56-64-260-60 lub na stronie www.smdm.pl

 14. ?Regulamin nabywania od Spółdzielni Mieszkaniowej DOM MARZEŃ w Grudziądzu lokali mieszkalnych
  i użytkowych do ponownego zasiedlenia na warunkach prawa odrębnej własności lokalu? dostępny jest na wyżej wymienionej stronie internetowej oraz w siedzibie Spółdzielni.

 

Grudziądz, dnia 26.01.2015 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń w Grudziądzu
przy ul. Kulerskiego 6a

OGŁASZA PRZETARG

na ustanowienie prawa i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

 1. Lokal mieszkalny położony w Grudziądzu przy ul. Kruczkowskiego 17 m. 37, o pow. użytkowej- 51,50 m2,
  składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, położenie lokalu- II piętro,  pomieszczenie przynależne– piwnica o pow. 3,20 m
  2, ilość udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej: 5470/330000.
 2. Termin przetargu w formie licytacji ustnej w dniu 20.01.2015 r. o godz. 1100.
 3. Oszacowana wartość rynkowa lokalu wynosi- 153.000,00 zł, a cena wywoławcza wynosi 100% wartości rynkowej.
 4. Licytant przystępujący do przetargu powinien do dnia 16.01.2015 r. wpłacić wadium w wysokości – 15.300,00 zł na konto 86 1020 5040 0000 6402 0023 0250 oraz złożyć pisemną ofertę nabycia prawa odrębnej własności lokalu (wzór na www.smdm.pl).
 5. Osoba nabywająca lokal składa oświadczenie, że znany jest jej stan techniczny przedmiotowego lokalu.
 6. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje członkom Spółdzielni, o których mowa w „Regulaminie nabywania od Spółdzielni Mieszkaniowej DOM MARZEŃ w Grudziądzu lokali mieszkalnych i użytkowych do ponownego zasiedlenia na warunkach prawa odrębnej własności lokalu”.
 7. W przypadku zgłoszenia się co najmniej dwóch osób zainteresowanych lecz nie korzystających z prawa pierwszeństwa, Zarząd przeprowadzi między tymi osobami przetarg w formie licytacji ustnej w dniu 20.01.2015 r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń w Grudziądzu przy ul. Kulerskiego 6A.
 8. Warunkiem ustanowienia prawa i przeniesienia odrębnej własności jest dokonanie wpłaty wartości rynkowej lub wylicytowanej kwoty.
 9. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają nabywcę.
 10. Do aktu notarialnego przystępują małżonkowie o ile prawo ma należeć do nich obojga.
 11. Akt notarialny sporządzony zostanie u notariusza, którego siedzibą jest miasto Grudziądz, w ciągu 3 miesięcy od rozstrzygnięcia przetargu.
 12. Uchylenie się od zawarcia umowy o ustanowienie prawa i przeniesienie odrębnej własności lokalu skutkuje przepadkiem wadium na rzecz Spółdzielni.
 13. Lokal można oglądać do dnia 16.01.2015 r w godz. 700 - 1500 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
  56-64-260-60.
 14. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni lub pod nr tel. 56-64-260-60 lub na stronie www.smdm.pl
 15. „Regulamin nabywania od Spółdzielni Mieszkaniowej DOM MARZEŃ w Grudziądzu lokali mieszkalnych
  i użytkowych do ponownego zasiedlenia na warunkach prawa odrębnej własności lokalu” dostępny na ww. stronie internetowej oraz w siedzibie Spółdzielni.

Grudziądz, dnia 05.01.2015 r.

 • Przetarg Kruczkowskiego 17 1
 • Przetarg Kruczkowskiego 17 2
 • Przetarg Kruczkowskiego 17 3
 • Przetarg Kruczkowskiego 17 4
 • Przetarg Kruczkowskiego 17 5
 • Przetarg Kruczkowskiego 17 6
 • Przetarg Kruczkowskiego 17 7
 • Przetarg Kruczkowskiego 17 8
 • Przetarg Kruczkowskiego 17 9
 • Przetarg Kruczkowskiego 17 10
 • Przetarg Kruczkowskiego 17 11
 • Przetarg Kruczkowskiego 17 12
 • Przetarg Kruczkowskiego 17 13
 • Przetarg Kruczkowskiego 17 14
 • Przetarg Kruczkowskiego 17 15
 • Przetarg Kruczkowskiego 17 16
 • Przetarg Kruczkowskiego 17 17

Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Kulerskiego 20 (kl. VI i VII) ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dwóch klatek schodowych, łącznie z ułożeniem płytek klinkierowych na elewacji wiatrołapów. Przedmiar robót wraz z warunkami przystąpienia do przetargu, dostępny do pobrania w biurze administratora SM Dom Marzeń przy ulicy Kulerskiego 6A w Grudziądzu. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w biurze administratora do dnia 14 kwietnia b.r. do godziny 14.00. Planowany termin wykonania prac - wrzesień 2016 r. Kontakt telefoniczny do administratora - 566411861.

Przetarg z dn. 12.11.2013 r

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń w Grudziądzu

przy ul. Kulerskiego 6a

OGŁASZA II PRZETARG

na ustanowienie prawa i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

 

 

 1. Lokal mieszkalny dwupoziomowy, położony w Grudziądzu przy ul. Kulerskiego 20 m. 88 , o pow. użytk.- 66,80 m2, 3-pokoje, położenie - III/IV piętro,  pomieszczenie przynależne - piwnica o pow. 3,90 m2 , ilość udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej: 44/1000.

 2. Termin przetargu w formie licytacji ustnej w dniu 02.12.2013 r. o godz. 1000.

 3. Oszacowana wartość rynkowa lokalu wynosi - 198 850,00 zł, a cena wywoławcza wynosi 75% wartości rynkowej to jest 149.138,00 zł.

 4. Licytant przystępujący do przetargu powinien wpłacić do dnia 29.11.2013 r. wadium w wysokości - 19 900,00 zł na konto 86 1020 5040 0000 6402 0023 0250 oraz złożyć pisemną ofertę (wzór na www.smdm.pl).

 5. Osoba nabywająca lokal składa oświadczenie, że znany jest jej stan techniczny przedmiotowego lokalu.

 6. W przypadku zgłoszenia się co najmniej dwóch osób zainteresowanych Zarząd przeprowadzi między tymi osobami przetarg w formie licytacji ustnej w dniu 02.12.2013 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń w Grudziądzu przy ul. Kulerskiego 6A.

 7. Warunkiem ustanowienia prawa i przeniesienia odrębnej własności jest dokonanie wpłaty wylicytowanej kwoty.

 8. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają nabywcę.

 9. Do aktu notarialnego przystępują małżonkowie o ile prawo ma należeć do nich obojga.

 10. Akt notarialny sporządzony zostanie u notariusza, którego siedzibą jest miasto Grudziądz, w ciągu 3 miesięcy od rozstrzygnięcia przetargu.

 11. Uchylenie się od zawarcia umowy o ustanowienie prawa i przeniesienie odrębnej własności lokalu skutkuje przepadkiem wadium na rzecz Spółdzielni.

 12. Lokal można oglądać do dnia 29.11.2013 r w godz. 7:00 - 15:00 lub po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
  56-64-260-60.

 13. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni lub pod nr tel. 56-64-260-60 lub na stronie www.smdm.pl

 14. "Regulamin nabywania od Spółdzielni Mieszkaniowej DOM MARZEŃ w Grudziądzu lokali mieszkalnych
  i użytkowych do ponownego zasiedlenia na warunkach prawa odrębnej własności lokalu" dostępny na ww. stronie internetowej oraz w siedzibie Spółdzieni.

 

Grudziądz, dnia 12.11.2013 r.

 • Przetarg Kulerskiego 20 1
 • Przetarg Kulerskiego 20 2
 • Przetarg Kulerskiego 20 3
 • Przetarg Kulerskiego 20 4
 • Przetarg Kulerskiego 20 5
 • Przetarg Kulerskiego 20 6
 • Przetarg Kulerskiego 20 7
 • Przetarg Kulerskiego 20 8
 • Przetarg Kulerskiego 20 9
 • Przetarg Kulerskiego 20 10
 • Przetarg Kulerskiego 20 11
 • Przetarg Kulerskiego 20 12
 • Przetarg Kulerskiego 20 13
 • Przetarg Kulerskiego 20 14
 • Przetarg Kulerskiego 20 15
 • Przetarg Kulerskiego 20 16
 • Przetarg Kulerskiego 20 17
 • Przetarg Kulerskiego 20 18
 • Przetarg Kulerskiego 20 19
 • Przetarg Kulerskiego 20 20
 • Przetarg Kulerskiego 20 21
 • Przetarg Kulerskiego 20 22
 • Przetarg Kulerskiego 20 23
 • Przetarg Kulerskiego 20 24

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń w Grudziądzu

przy ul. Kulerskiego 6a

OGŁASZA DRUGI PRZETARG

na ustanowienie prawa i przeniesienie odrębnej własności lokalu.

 

 

 1. Lokal mieszkalny, położony w Świeciu przy ul. Polnej 20A m. 12 , o pow. użytk.- 49,20 m2, 2-pokoje, położenie - I piętro,  pomieszczenie przynależne - piwnica o pow. 2,82 m2 , ilość udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej: 5222/173932.

 2. Termin przetargu w formie licytacji ustnej w dniu 06.09.2013 r. o godz. 10:00.

 3. Oszacowana wartość rynkowa lokalu wynosi 167 000,00 zł, a cena wywoławcza wynosi 75% wartości rynkowej
  to jest 125.250,00 zł.

 4. Licytant przystępujący do przetargu powinien wpłacić do dnia 04.09.2013 r. wadium w wysokości - 16 700,00 zł na konto 86 1020 5040 0000 6402 0023 0250 oraz złożyć pisemną ofertę (wzór na www.smdm.pl).

 5. Osoba nabywająca lokal składa oświadczenie, że znany jest jej stan techniczny przedmiotowego lokalu.

 6. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje członkom Spółdzielni, o któtrych mowa w Regulaminie nabywania od Spółdzielni Mieszkaniowej DOM MARZEŃ w Grudziądzu lokali mieszkalnych i użytkowych do ponownego zasiedlenia na warunkach prawa odrębnej własności lokalu.

 7. W przypadku zgłoszenia się co najmniej dwóch osób zainteresowanych lecz nie korzystających z prawa pierwszeństwa, Zarząd przeprowadzi między tymi osobami przetarg w formie licytacji ustnej w dniu 06.09.2013 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń w Grudziądzu przy ul. Kulerskiego 6A.

 8. Warunkiem ustanowienia prawa i przeniesienia odrębnej własności jest dokonanie wpłaty ceny nabycia.

 9. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają nabywcę.

 10. Do aktu notarialnego przystępują małżonkowie o ile prawo ma należeć do nich obojga.

 11. Akt notarialny sporządzony zostanie u notariusza, którego siedzibą jest miasto Świecie.

 12. Uchylenie się od zawarcia umowy o ustanowienie prawa i przeniesienie odrębnej własności lokalu skutkuje przepadkiem wadium na rzecz Spółdzielni.

 13. Lokal można oglądać do dnia 04.09.2013 r w godz. 7:00 - 15:00 lub po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
  56-64-260-60.

 14. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni lub pod nr tel. 56-64-260-60 lub na stronie www.smdm.pl

 15. Regulamin nabywania od Spółdzielni Mieszkaniowej DOM MARZEŃ w Grudziądzu lokali mieszkalnych
  i użytkowych do ponownego zasiedlenia na warunkach prawa odrębnej własności lokalu dostępny na ww. stronie internetowej oraz w siedzibie Spółdzieni.

 

Grudziądz, dnia 14.08.2013 r.

 • Drugi przetarg Polna 20 1
 • Drugi przetarg Polna 20 2
 • Drugi przetarg Polna 20 3
 • Drugi przetarg Polna 20 4
 • Drugi przetarg Polna 20 5
 • Drugi przetarg Polna 20 6
 • Drugi przetarg Polna 20 7
 • Drugi przetarg Polna 20 8
 • Drugi przetarg Polna 20 9
 • Drugi przetarg Polna 20 10
 • Drugi przetarg Polna 20 11
 • Drugi przetarg Polna 20 12
 • Drugi przetarg Polna 20 13

 

Przetarg 31.07.2013

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń w Grudziądzu

przy ul. Kulerskiego 6a

OGŁASZA PRZETARG

na ustanowienie prawa i przeniesienie odrębnej własności lokalu.

 

 

 1. Lokal mieszkalny, położony w Świeciu przy ul. Polnej 20A m. 12 , o pow. użytk.- 49,20 m2, 2-pokoje, położenie - I piętro,  pomieszczenie przynależne - piwnica o pow. 2,82 m2 , ilość udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej: 5222/173932.

 2. Termin przetargu w formie licytacji ustnej w dniu 14.08.2013 r. o godz. 10.00.

 3. Oszacowana wartość rynkowa lokalu wynosi - 167 000,00 zł, a cena wywoławcza wynosi 100% wartości rynkowej.

 4. Licytant przystępujący do przetargu powinien wpłacić do dnia 12.08.2013 r. wadium w wysokości - 16 700,00 zł na konto 86 1020 5040 0000 6402 0023 0250 oraz złożyć pisemną ofertę (wzór na www.smdm.pl).

 5. Osoba nabywająca lokal składa oświadczenie, że znany jest jej stan techniczny przedmiotowego lokalu.

 6. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje członkom Spółdzielni, o któtrych mowa w "Regulaminie nabywania od Spółdzielni Mieszkaniowej DOM MARZEŃ w Grudziądzu lokali mieszkalnych i użytkowych do ponownego zasiedlenia na warunkach prawa odrębnej własności lokalu".

 7. W przypadku zgłoszenia się co najmniej dwóch osób zainteresowanych lecz nie korzystających z prawa pierwszeństwa, Zarząd przeprowadzi między tymi osobami przetarg w formie licytacji ustnej w dniu 14.08.2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń w Grudziądzu przy ul. Kulerskiego 6A.

 8. Warunkiem ustanowienia prawa i przeniesienia odrębnej własności jest dokonanie wpłaty wartości rynkowej lub wylicytowanej kwoty.

 9. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają nabywcę.

 10. Do aktu notarialnego przystępują małżonkowie o ile prawo ma należeć do nich obojga.

 11. Akt notarialny sporządzony zostanie u notariusza, którego siedzibą jest miasto Świecie.

 12. Uchylenie się od zawarcia umowy o ustanowienie prawa i przeniesienie odrębnej własności lokalu skutkuje przepadkiem wadium na rzecz Spółdzielni.

 13. Lokal można oglądać do dnia 12.08.2013 r w godz. 7.00 - 15.00 lub po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
  56-64-260-60.

 14. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni lub pod nr tel. 56-64-260-60 lub na stronie www.smdm.pl

 15. "Regulamin nabywania od Spółdzielni Mieszkaniowej DOM MARZEŃ w Grudziądzu lokali mieszkalnych
  i użytkowych do ponownego zasiedlenia na warunkach prawa odrębnej własności lokalu" dostępny na ww. stronie internetowej oraz w siedzibie Spółdzieni.

 

Grudziądz, dnia 31.07.2013 r.

 • Przetarg Polna 20 1
 • Przetarg Polna 20 2
 • Przetarg Polna 20 3
 • Przetarg Polna 20 4
 • Przetarg Polna 20 5
 • Przetarg Polna 20 6
 • Przetarg Polna 20 7
 • Przetarg Polna 20 8
 • Przetarg Polna 20 9
 • Przetarg Polna 20 10
 • Przetarg Polna 20 11
 • Przetarg Polna 20 12
 • Przetarg Polna 20 13

 

Przetarg z dn. 29.03.2013 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń w Grudziądzu

 

przy ul. Kulerskiego 6a

 

OGŁASZA PRZETARG

 

na ustanowienie prawa i przeniesienie odrębnej własności lokalu.

 

 1. Lokal mieszkalny, położony w Grudziądzu przy ul. Kulerskiego 6 m. 17 , o pow. użytk.- 46,20 m2, 2-pokoje, położenie - II piętro,  pomieszczenie przynależne - piwnica o pow. 3,00 m2 , ilość udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej: 4920/290380.
 2. Termin przetargu w formie licytacji ustnej w dniu 29.03.2013 r. o godz. 1000.
 3. Wartość rynkowa lokalu wynosi - 135 109,22 zł.
 4. Licytant przystępujący do przetargu powinien wpłacić do dnia 27.03.2013 r. wadium w wysokości - 13 510,00 zł na konto 86 1020 5040 0000 6402 0023 0250 oraz złożyć pisemną ofertę. (druk oferty)
 5. Osoba nabywająca lokal składa oświadczenie, że znany jest jej stan techniczny przedmiotowego lokalu.
 6. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje członkom Spółdzielni, o któtrych mowa w "Regulaminie nabywania od Spółdzielni Mieszkaniowej DOM MARZEŃ w Grudziądzu lokali mieszkalnych i użytkowych do ponownego zasiedlenia na warunkach prawa odrębnej własności lokalu".
 7. W przypadku zgłoszenia się co najmniej dwóch osób zainteresowanych lecz nie korzystających z prawa pierwszeństwa, Zarząd przeprowadzi między tymi osobami przetarg w formie licytacji ustnej w dniu 29.03.2013 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń w Grudziądzu przy ul. Kulerskiego 6A.

 

Cena wywoławcza wynosi - 135 109,22 zł.

 

 1. Warunkiem ustanowienia prawa i przeniesienia odrębnej własności jest dokonanie wpłaty wartości rynkowej lub wylicytowanej kwoty.
 2. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają nabywcę.
 3. Do aktu notarialnego przystępują małżonkowie o ile prawo ma należeć do nich obojga.
 4. Akt notarialny sporządzony zostanie u notariusza, którego siedzibą jest miasto Grudziądz.
 5. Uchylenie się od zawarcia umowy o ustanowienie prawa i przeniesienie odrębnej własności lokalu skutkuje przepadkiem wadium na rzecz Spółdzielni.
 6. Lokal można oglądać do dnia 27.03.2013r w godz. 700 - 1500 lub po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
  56-64-260-60.
 7. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni lub pod nr tel. 56-64-260-60 lub na stronie www.smdm.pl
 8. ?Regulamin nabywania od Spółdzielni Mieszkaniowej DOM MARZEŃ w Grudziądzu lokali mieszkalnych i użytkowych do ponownego zasiedlenia na warunkach prawa odrębnej własności lokalu? dostępny na ww. stronie internetowej oraz w siedzibie Spółdzieni.

 

Grudziądz, dnia 14.03.2013 r.

 

 

 

OPIS DODATKOWY: niskie opłaty eksploatacyjne, atrakcyjne położenie w spokojnej okolicy, posesja ogrodzona z bramą wjazdową zdalnie sterowaną. Bliska lokalizacja sklepów spożywczych, supermarketu, komunikacji miejskiej autobusy i tramwaje), dojazd do autostrady A1 Gdańsk/Toruń 2,5 km. Lokal można oglądać w godzinach od 7.00 - 15.00.
Tel. kontaktowy 56-64-118-63.

 • Przetarg Kulerskiego 6 1
 • Przetarg Kulerskiego 6 2
 • Przetarg Kulerskiego 6 3
 • Przetarg Kulerskiego 6 4
 • Przetarg Kulerskiego 6 5
 • Przetarg Kulerskiego 6 6
 • Przetarg Kulerskiego 6 7
 • Przetarg Kulerskiego 6 8
 • Przetarg Kulerskiego 6 9
 • Przetarg Kulerskiego 6 10
 • Przetarg Kulerskiego 6 11
 • Przetarg Kulerskiego 6 12
 • Przetarg Kulerskiego 6 13
 • Przetarg Kulerskiego 6 14
 • Przetarg Kulerskiego 6 15

 

Przetarg z dn. 12.12.2012 r.

Zarząd  Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń w Grudziądzu

przy ul. Kulerskiego 6a

OGŁASZA  II PRZETARG

na ustanowienie prawa i przeniesienie odrębnej własności lokalu.

1.     Lokal mieszkalny, położony w Grudziądzu przy  ul. Kulerskiego 20 m. 64 , o pow.  użytk.- 54,50 m²,   2-pokoje,   piętro- Parter,  pomieszczenie przynależne - piwnica o pow. 2,80m² , ilość udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej:  35/1000.

2.     Termin przetargu w formie licytacji ustnej w dniu  12.12.2012 r. o godz. 1000.

3.     Licytant przystępujący do przetargu powinien wpłacić do dnia 10.12.2012 r. wadium w wysokości  -    15 940,00 zł w kasie lub na konto 86 1020 5040 0000 6402 0023 0250 oraz złożyć pisemną ofertę nabycia.

4.     Osoba nabywająca lokal składa oświadczenie, że znany jest jej stan techniczny przedmiotowego lokalu.

5.     W przypadku zgłoszenia się co najmniej dwóch osób zainteresowanych, Zarząd  przeprowadzi między tymi osobami przetarg w formie licytacji ustnej w dniu  12.12.2012 r. o godz. 1000   w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń w Grudziądzu przy ul. Kulerskiego 6A.

6.     Cena wywoławcza  wynosi 75% oszacowanej wartości -   119 540,00 zł. Postąpienie w licytacji wynosi 100 zł.

7.     Warunkiem ustanowienia prawa i przeniesienia odrębnej własności jest dokonanie wpłaty z o wartości  wylicytowanej kwoty. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają nabywcę.

8.     Do aktu notarialnego przystępują małżonkowie o ile prawo ma należeć do nich obojga.

9.     Akt notarialny sporządzony zostanie u notariusza, którego siedzibą jest miasto Grudziądz.

10.  Uchylenie się od zawarcia umowy o ustanowienie prawa i przeniesienie odrębnej własności lokalu skutkuje przepadkiem wadium na rzecz Spółdzielni.

11.  Lokal można oglądać do dnia  10.12.2012 r.   w godz.  700  -  1500  lub po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
56-64-260-60.

12.  Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni lub pod nr tel. 56-64-260-60 lub na stronie www.smdm.pl

13.  "Regulamin nabywania od Spółdzielni Mieszkaniowej DOM MARZEŃ w Grudziądzu lokali mieszkalnych i użytkowych do ponownego zasiedlenia na warunkach prawa odrębnej własności lokalu" dostępny na ww. stronie internetowej oraz w siedzibie Spółdzielni.

Grudziądz, dnia   12.11.2012 r.

OPIS DODATKOWY: mieszkanie we wspólnocie mieszkaniowej, niskie opłaty eksploatacyjne, dodatkowe wyposażenie: meble kuchenne zabudowa na wymiar z urządzeniami (nowoczesna kuchenka gazowa, lodówka), kabina wanna/prysznic
z radiem, rolety zewnętrzne w pokoju dziennym, stała zabudowa w przedpokoju. Atrakcyjne położenie w spokojnej okolicy
z szerokim dostępem do mediów. Bliska lokalizacja sklepów spożywczych, supermarketu, komunikacji miejskiej autobusy i tramwaje), dojazd do autostrady A1 Gdańsk/Toruń 2,5 km. Lokal można oglądać w godzinach od 7.00 - 15.00. Tel. kontaktowy 56-64-118-63.

 • Drugi przetarg Kulerskiego 20 1
 • Drugi przetarg Kulerskiego 20 2
 • Drugi przetarg Kulerskiego 20 3
 • Drugi przetarg Kulerskiego 20 4
 • Drugi przetarg Kulerskiego 20 5
 • Drugi przetarg Kulerskiego 20 6
 • Drugi przetarg Kulerskiego 20 7
 • Drugi przetarg Kulerskiego 20 8
 • Drugi przetarg Kulerskiego 20 9
 • Drugi przetarg Kulerskiego 20 10
 • Drugi przetarg Kulerskiego 20 11
 • Drugi przetarg Kulerskiego 20 12
 • Drugi przetarg Kulerskiego 20 13
 • Drugi przetarg Kulerskiego 20 14
 • Drugi przetarg Kulerskiego 20 15

Przetarg z dn. 12.11.2012 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń w Grudziądzu
przy ul. Kulerskiego 6a
OGŁASZA PRZETARG
na ustanowienie prawa i przeniesienie odrębnej własności lokalu.

 1. Lokal mieszkalny, położony w Grudziądzu przy ul. Kulerskiego 20 m. 64 , o pow. użytk.- 54,50 m², 2-pokoje, piętro- Parter,  pomieszczenie przynależne - piwnica o pow. 2,80m² , ilość udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej: 35/1000.
 2. Termin przetargu w formie licytacji ustnej w dniu 12.11.2012 r. o godz. 1000.
 3. Wartość rynkowa lokalu wynosi - 159 382,00 zł.
 4. Licytant przystępujący do przetargu powinien wpłacić do dnia 08.11.2012 r. wadium w wysokości - 15 940,00 zł w kasie lub na konto 86 1020 5040 0000 6402 0023 0250 oraz złożyć pisemną ofertę.
 5. Osoba nabywająca lokal składa oświadczenie, że znany jest jej stan techniczny przedmiotowego lokalu.
 6. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje członkom Spółdzielni, o któtrych mowa w "Regulaminie nabywania od Spółdzielni Mieszkaniowej DOM MARZEŃ w Grudziądzu lokali mieszkalnych i użytkowych do ponownego zasiedlenia na warunkach prawa odrębnej własności lokalu".
 7. W przypadku zgłoszenia się co najmniej dwóch osób zainteresowanych lecz nie korzystających z prawa pierwszeństwa, Zarząd przeprowadzi między tymi osobami przetarg w formie licytacji ustnej w dniu 09.11.2012 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń w Grudziądzu przy ul. Kulerskiego 6A.
  Cena wywoławcza wynosi 159 382,00 zł.
 8. Warunkiem ustanowienia prawa i przeniesienia odrębnej własności jest dokonanie wpłaty z tytułu wartości rynkowej lub wylicytowanej kwoty.
 9. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają nabywcę.
 10. Do aktu notarialnego przystępują małżonkowie o ile prawo ma należeć do nich obojga.
 11. Akt notarialny sporządzony zostanie u notariusza, którego siedzibą jest miasto Grudziądz.
 12. Uchylenie się od zawarcia umowy o ustanowienie prawa i przeniesienie odrębnej własności lokalu skutkuje przepadkiem wadium na rzecz Spółdzielni.
 13. Lokal można oglądać do dnia 08.11.2012r w godz. 700 - 1500 lub po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
  56-64-260-60.
 14. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni lub pod nr tel. 56-64-260-60 lub na stronie www.smdm.pl
 15. "Regulamin nabywania od Spółdzielni Mieszkaniowej DOM MARZEŃ w Grudziądzu lokali mieszkalnych i użytkowych do ponownego zasiedlenia na warunkach prawa odrębnej własności lokalu" dostępny na ww. stronie internetowej oraz w siedzibie Spółdzieni.

Grudziądz, dnia 29.10.2012r.

OPIS DODATKOWY: mieszkanie we wspólnocie mieszkaniowej, niskie opłaty eksploatacyjne, dodatkowe wyposażenie: meble kuchenne zabudowa na wymiar z urządzeniami (nowoczesna kuchenka gazowa, lodówka), kabina wanna/prysznic z radiem, rolety zewnętrzne w pokoju dziennym, stała zabudowa w przedpokoju. Atrakcyjne położenie w spokojnej okolicy z szerokim dostępem do mediów. Bliska lokalizacja sklepów spożywczych, supermarketu, komunikacji miejskiej autobusy i tramwaje), dojazd do autostrady A1 Gdańsk/Toruń 2,5 km. Lokal można oglądać w godzinach od 700 - 1500. Tel. kontaktowy 56-64-118-63.

 

 • Przetarg Kulerskiego 20 1
 • Przetarg Kulerskiego 20 2
 • Przetarg Kulerskiego 20 3
 • Przetarg Kulerskiego 20 4
 • Przetarg Kulerskiego 20 5
 • Przetarg Kulerskiego 20 6
 • Przetarg Kulerskiego 20 7
 • Przetarg Kulerskiego 20 8
 • Przetarg Kulerskiego 20 9
 • Przetarg Kulerskiego 20 10
 • Przetarg Kulerskiego 20 11
 • Przetarg Kulerskiego 20 12
 • Przetarg Kulerskiego 20 13
 • Przetarg Kulerskiego 20 14
 • Przetarg Kulerskiego 20 15