OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Termomodernizacja budynku Kulerskiego 24 wraz z kapitalnym remontem balkonów

Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń w Grudziądzu, ul. Kulerskiego 6a, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji  budynku wielorodzinnego 32-mieszkaniowego wraz z kapitalnym remontem balkonów i dociepleniem przestrzeni stropodachu wg projektu technicznego w Grudziądzu ul. Kulerskiego 24.

Przedmiar robót wraz ze szczegółami warunków przetargu dostępny do pobrania w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń przy ulicy Kulerskiego 6a w Grudziądzu.

Termin składania ofert upływa 19 grudnia 2022 r. do godz. 14.00.

Kontakt do udzielenia dodatkowych informacji:  56- 64 – 118 - 61 lub pod adresem biuro@smdm.pl.

 

Grudziądz, 05-12-2022 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Kapitalny remont 28 balkonów i malowanie elewacji Polna 20B w Świeciu

Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

  

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń w Grudziądzu, ul. Kulerskiego 6a, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowego remontu 28 balkonów oraz oczyszczenie i malowanie elewacji wg projektu technicznego budynku 28-rodzinnego w Świeciu ul. Polna 20B.

Przedmiar robót wraz ze szczegółami warunków przetargu dostępny do pobrania w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń przy ulicy Kulerskiego 6a w Grudziądzu.

Termin składania ofert upływa 19 grudnia 2022 r. do godz. 14.00.

Kontakt do udzielenia dodatkowych informacji: 56 64 118 61 lub pod adresem biuro@smdm.pl.

 

Grudziądz, 05-12-2022 r.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu w dniu 09-06-2022

Aktualności

Grudziądz, dn. 18.05.2022 r.                  

Zawiadomienie

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń zawiadamia, że w dniu 09.06.2022 r. o godz. 1700 odbędzie się coroczne Walne Zgromadzenie Członków. Jest to Walne Zgromadzenie zwołane wspólnie dla członków Grudziądza i Świecia.

Miejsce Zebrania – biurowiec SM Dom Marzeń, Grudziądz ul. Kulerskiego 6a. Autobus dla członków ze Świecia wyruszy w dniu 09.06.2022 r. o godz. 1600 spod budynku przy ul. Paderewskiego 8c. Następny przystanek
w Świeciu jest przy ul. Polnej 10 odjazd o godz. 1610.

Bilans za 2021 r jest wyłożony do wglądu w biurze Spółdzielni w Grudziądzu. Propozycje uchwał są dostępne w Grudziądzu w siedzibie Spółdzielni oraz w Świeciu pod adresem ul. Polna 10/1. Istnieje możliwość pobrania projektów dokumentów na stronie internetowej Spółdzielni http://www.smdm.pl/dokumenty-do-pobrania (plik zabezpieczony hasłem).

Osoby, które nie będą mogły wziąć udziału w zebraniu proszone są o udzielenie pełnomocnictwa – wzór pełnomocnictwa na stronie internetowej SM. Prosimy o liczne przybycie. Zapraszamy.

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

na dzień 09.06.2022 r.

 

 • Otwarcie zebrania – Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Beata Piechowska
 1. Odczytanie listy pełnomocnictw do głosowania na zebraniu – Prezes Zarządu – Mirosław Zielke
 • Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał
 1. Wybór prezydium zebrania

5.Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.

 1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021 - Przewodnicząca Rady Nadzorczej- Beata Piechowska
 2. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2021 r.

      - Prezes Zarządu- Mirosław Zielke

 1. Pytania i dyskusja na temat sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu.
 2. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2021 r. – Główna Księgowa – Aneta Szwaracka
 3. Pytania i dyskusja dotycząca punktu 9.
 4. Podjęcie uchwał ;

       - Nr 01/2022 o przyjęciu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za    rok 2021

       - Nr 02/2022 o przyjęciu sprawozdania Zarządu za 2021 r.

       - Nr 03/2022 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2021 r.

       - Nr 04/2022 o podziale nadwyżki bilansowej za 2021 r.

       - Nr 05/2022 o udzieleniu absolutorium Prezesowi Zarządu.

       - Nr 06/2022 o udzieleniu absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu.

       - Nr 07/2022 o udzieleniu absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu

 1. Przedstawienie propozycji zmian w statucie Spółdzielni w zakresie wskazanym przez lustrację Spółdzielni-– Zastępca Prezesa Zarządu – Arkadiusz Guzowski
 2. Przekazanie informacji o realizacji wniosków polustracyjnych

      składanych podmiotowi przeprowadzającemu lustrację oraz Walnemu

      Zgromadzeniu – Prezes Zarządu – Mirosław Zielke

 1. Podjęcie uchwał ;

       - Nr 08/2022 o uchyleniu statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń, tekst jednolity z dnia 24.09.2020 r.

       - Nr 09/2022 o przyjęciu jednolitego tekstu statutu Spółdzielni Mieszkaniowej    Dom Marzeń z dnia 09.06.2022 r.

 1. Dyskusja i zakończenie.

   

 

     Zastępca Prezesa Zarządu     Zastępca Prezesa Zarządu        Prezes Zarządu

 

          Aneta Szwaracka                    Arkadiusz Guzowski            Mirosław Zielke

Informacja o Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń

Aktualności

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń zawiadamia, że w dniu 02.09.2021 r. o godz. 1700 odbędzie się coroczne Walne Zgromadzenie Członków. Jest to Walne Zgromadzenie zwołane wspólnie dla członków Grudziądza i Świecia.

Miejsce Zebrania – Hotel Rad w Grudziądzu, ul. Chełmińska 144 – duża sala konferencyjna. Autobus dla członków ze Świecia wyruszy w dniu 02.09.2021 r. o godz. 1545 spod budynku przy ul. Paderewskiego 8c. Następny przystanek w Świeciu jest przy ul. Polnej 10 odjazd o godz. 1555. Podróżujący autobusem mają obowiązek założenia maseczek ochronnych.

Bilans za 2020 r jest wyłożony do wglądu w biurze Spółdzielni w Grudziądzu. Propozycje uchwał są dostępne w Grudziądzu w siedzibie Spółdzielni oraz w Świeciu pod adresem ul. Polna 10/1. Istnieje możliwość pobrania projektów dokumentów na stronie internetowej Spółdzielni http://www.smdm.pl/dokumenty-do-pobrania. Ze względu na pandemię organizacja zebrania będzie miała charakter zgodny z wszelkimi zasadami bezpieczeństwa. Uczestnicy będą wyposażeni w maseczki ochronne. Odbywać się będzie obowiązkowa dezynfekcja rąk oraz będzie mierzona temperatura ciała. Sala przed zebraniem będzie zdezynfekowana, uczestnicy zebrania będą zajmować miejsca w odpowiedniej odległości od siebie 2 m. Osoby, które nie będą mogły wziąć udziału w zebraniu proszone są o udzielenie pełnomocnictwa – wzór pełnomocnictwa na stronie internetowej SM. Prosimy o liczne przybycie. Zapraszamy.

 

     

 

     Zastępca Prezesa Zarządu     Zastępca Prezesa Zarządu        Prezes Zarządu

 

          Aneta Szwaracka                    Arkadiusz Guzowski            Mirosław Zielke

 

NOWOŚĆ! GŁOSOWANIE ON-LINE NAD UCHWAŁAMI DLA WŁAŚCICIELI W WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH

Aktualności

Szanowni Państwo

W związku z brakiem możliwości zorganizowania rocznych zebrań właścicieli lokali we wspólnotach mieszkaniowych udostępniliśmy dla Państwa wygodny i bezpieczny sposób głosowania nad uchwałami. Jest to możliwe poprzez głosowanie za pośrednictwem aplikacji AdaNet po zalogowaniu się przez naszą stronę internetową.

Głosowanie dla poszczególnych wspólnot jest możliwe w terminie od dnia zawiadomienia o "zebraniu" do dnia "zebrania". Szczegółowe informacje na ten temat przekażemy Państwu w zawiadomieniu. Osoby, które już złożyły wniosek o przekazywanie informacji drogą elektroniczną, zawiadomienie otrzymają z adresu efaktura@smdm.pl wraz z projektami uchwał. Osoby, które jeszcze nie złożyły takiego wniosku otrzymają wersję papierową materiałów na zebranie wspólnoty do skrzynek pocztowych.

 

 

 

Dostęp do konta opłat on-line eFaktura za mieszkanie

Aktualności

Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność poinformować, że od dnia 26.10.2020 r. zmieniła się funkcjonalność naszego systemu obsługi mieszkańców. Teraz stał się on bardziej przejrzysty i przede wszystkim dostępny w szerszym zakresie dla Państwa w wersji elektronicznej. Dla poprawy jakości świadczenia dla Państwa usług on-line wdrożyliśmy nowy system AdaNet, który zastąpił dotychczasowy AdaWeb.

Poprzez zalogowanie się do aplikacji czynszowej AdaNet jest możliwość podglądu aktualnego salda konta opłat za Państwa lokal mieszkalny lub użytkowy, administrowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową Dom Marzeń. W aplikacji jest również dostęp do wszelkich dokumentów, które na ten stan wpływają (dokumenty naliczeniowe, rozliczeniowe, wpłaty itp.).

Przeglądanie tych danych będzie możliwe po podaniu odpowiedniego loginu (wcześniej w AdaWeb tzw. identyfikatora użytkownika) oraz hasła (w aplikacji AdaWeb konieczne było podanie również adresu email). Hasło dowolnie można zmieniać.

Identyfikator użytkownika oraz hasło startowe będą udostępniane przez pracowników administracji w biurze Spółdzielni przy ul. Kulerskiego 6a w Grudziądzu, po złożeniu stosownego wniosku. 

Korzystanie z aplikacji jest bezpłatne.  Przed aktywowaniem usługi należy wypełnić wniosek (PDF) oraz dostarczyć jego skan na adres biuro@smdm.pl , ewentualnie wersję papierową osobiście lub pocztą do siedziby Spółdzielni.

Aktywacja konta użytkownika nastąpi najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego od zarejestrowania wniosku.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z regulaminem(PDF) korzystania z aplikacji.

Aktywowanie usługi AdaNet jest jednoczesną rezygnacją z wersji papierowej rachunku naliczenia opłat lub faktur za swój lokal, co świadczy o tym jak bardzo jesteście Państwo przyjaźni środowisku. Dzięki takiej usłudze eFakturę otrzymacie Państwo na wskazany adres email.

Walne Zgromadzenie Członków

Aktualności

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za liczne przybycie Państwa na walne zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń, które odbyło się 24 września 2020 r. Pomimo stanu pandemii i szeregu obostrzeń związanych z organizacją zgromadzeń odbyte walne zgromadzenie odbyło się bez zakłóceń. Dołożyliśmy dużej staranności aby dostosować zasad bezpieczeństwa podczas zebrania, Dziękujemy Państwu za przestrzeganie zasad sanitarnych, a członkom komisji skrutacyjnej i prezydium zebrania za sprawne przeprowadzenie obrad oraz wyborów do rady nadzorczej nowych członków na kolejną trzyletnią kadencję.

Informujemy, że w wyniku wyborów do rady nadzorczej zorganizowanych spośród członków zgromadzonych na walnym zgromadzeniu, zgodnie z obowiązującym statutem oraz Regulaminem rady nadzorczej zostało wybranych siedmiu członków Rady, w tym czterech z Grudziądza oraz trzech ze Świecia.

Przewodnicząca walnego zgromadzenia zawiadomił nowo wybranych członków rady nadzorczej o zwołaniu pierwszego posiedzenia w dniu 29.09.2020 r. Posiedzenie to odbyło się, a członkowie wybrali w głosowaniu prezydium rady.

 • Prze­wod­ni­czą­ca Rady - Beata Piechowska
 • Za­stęp­ca Prze­wod­ni­czące­go - Marcin Adamczyk
 • Se­kre­tarz Rady - Dorota Bibik

Człon­ko­wie:

 • Janusz Jakubowski
 • Karbownik Eugeniusz
 • Jarosław Wrzesiński
 • Marcin Zieliński

  

STAN EPIDEMII w Polsce. INFORMACJE DLA KLIENTÓW SM DOM MARZEŃ

Aktualności

Szanowni Państwo!

W związku z ogłoszonym przez Premiera RP stanu epidemii w Polsce, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń podjął działania ograniczające kontakt bezpośredni z klientami zamieszkującymi administrowane nieruchomości. Zostały odwołane wszystkie zaplanowane zebrania wspólnot mieszkaniowych. Niezbędne uchwały są podejmowane w trybie indywidualnego zbierania głosów, bez konieczności bezpośredniego kontaktowania się z zarządem Spółdzielni.

 

Biuro Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń jak i pracownicy są dla Państwa dostępni poprzez kontakt telefoniczny oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej standardowych godzinach pracy pomiędzy 7.00 - 15.00. Kasa od 16-03-2020 r. do odwołania jest nieczynna. Płatności miesięczne za swój lokal można dokonać za pośrednictwem internetu lub w oddziałach Poczty Polskiej lub innych instytucjach finansowych. 

 

Informujemy, że w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa gospodarze budynków co najmniej raz dziennie dezynfekują klamki drzwi zewnętrznych oraz konsole domofonów.

 

Zalecamy, żeby dzieci nie bawiły się w grupach na placach zabaw.

 

 

 

 

Dostępność pracowników biura administracji SM Dom Marzeń oraz zasady przesyłania korespondencji

Aktualności

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w trosce o zdrowie Państwa i naszych pracowników, począwszy od dnia 23.03.2020 r.  biuro administracji Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń zostanie tymczasowo zamknięte. Nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji pod dotychczasowymi numerami telefonów i mailami. Szczegóły w zakładce "Kontakt".

Bezpośredni kontakt i wizyta w naszych biurach jest możliwa jedynie po wcześniejszym umówieniu spotkania.

Gwarantujemy ciągłość wykonywania swojej pracy, w tym wszelkich usług dla członków spółdzielni oraz mieszkańców wspólnot mieszkaniowych.  

W pierwszej kolejności zachęcamy Państwa do kontaktów drogą elektroniczną:

Korespondencja elektroniczna kierowana do naszej administracji:

 • Korespondencję do spółdzielni mogą Państwo przekazać w formie elektronicznej na skrzynkę mailową biuro@smdm.pl lub bezpośrednio do poszczególnych pracowników spółdzielni (wszystkie adresy są dostępne w zakładce "Kontakt")

UWAGA!

W przypadku przesyłania mailem korespondencji zawierającej dane wrażliwe, prosimy o zabezpieczenie jej hasłem. Pracownik spółdzielni, który jest adresatem maila, powinien otrzymać hasło innym kanałem komunikacji, np. SMS-em.

 

 • W przypadku konieczności wystawienia zaświadczenia przez spółdzielnię na wniosek email skan zaświadczenia odeślemy również drogą elektroniczną. W przypadku, gdy oryginał zaświadczenia jest niezbędny formę przekazania niezbędnych dokumentów ustalimy indywidualnie

 

Korespondencja tradycyjna:

W wyjątkowych sytuacjach, gdy kontakt drogą elektroniczną nie jest możliwy, mogą Państwo nadać korespondencję pocztą lub kurierem na adres spółdzielni.
W takiej sytuacji – ze względu na zasady bezpieczeństwa - dokumenty papierowe zostaną poddane kwarantannie na minimum 48 godzin, co może wydłużyć czas rozwiązania Państwa sprawy.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Państwa z naszymi pracownikami drogą telefoniczną.

 

Dane kontaktowe do pracowników Spółdzielni:

Tel. 56-64-260-60

Email: biuro@smdm.pl

 

 

 • Mirosław Zielke Prezes Zarządu
 • Arkadiusz Guzowski Zastępca Prezesa Zarządu
 • Aneta Szwaracka Główna Księgowa, Członek Zarządu
 • Natalia Porowska - Sprzedaż mieszkań, sprawy członkowskie, zaświadczenia, obsługa wspólnot mieszkaniowych
 • Maria Drabiniak - naliczenia opłat lokali spółdzielczych, rozliczenia mediów lokali spółdzielczych, opłaty i deklaracje dot. odpadów komunalnych
 • Sylwia Goralewska - Sekretariat, korespondencja, rozliczenia mediów wspólnot

 

 POZOSTAŁE ALARMOWE NUMERY TELEFONÓW SĄ DOSTĘPNE NA TABLICACH OGŁOSZEŃ W PAŃSTWA KLATKACH SCHODOWYCH.

 

 

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 12-06-2019 r.

Aktualności

Grudziądz, dn. 10.05.2019 r.                  

Zawiadomienie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń zawiadamia, że w dniu 12.06.2019 r. o godz. 1700 odbędzie się coroczne Walne Zgromadzenie Członków. Jest to Walne Zgromadzenie zwołane wspólnie dla członków Grudziądza i Świecia.

Miejsce Zebrania – Siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń, ul. Kulerskiego 6a w Grudziądzu. Autobus dla członków ze Świecia wyruszy w dniu 12.06.2019 r. o godz. 1545 spod budynku przy ul. Paderewskiego 8c. Następny przystanek w Świeciu jest przy ul. Polnej 10 odjazd o godz. 1600.

Bilans za 2018 r. wraz z opinią biegłego rewidenta jest wyłożony do wglądu  w biurze Spółdzielni w Grudziądzu. Propozycje uchwał są dostępne
w Grudziądzu w siedzibie Spółdzielni oraz w Świeciu pod adresem ul. Polna 10/1. Istnieje możliwość pobrania w/w projektów dokumentów na stronie internetowej Spółdzielni.

Prosimy o liczne przybycie. Zapraszamy.

 Zastępca Prezesa Zarządu - Aneta Szwaracka

 Zastępca Prezesa Zarządu -  Arkadiusz Guzowski

 Prezes Zarządu - Mirosław Zielke

 

 

Członkostwo w SM Dom Marzeń

Aktualności

Szanowni Państwo

Informujemy, że zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r., tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 845 członkami spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie. W związku z tym zgodnie z posiadanymi dokumentami w spółdzielni małżonkowie, którzy przed wejściem w życie ustawy nie byli członkami, zostali wpisani do rejestru członków.

Jednocześnie informujemy, że osoby, którym przysługuje odrębna własność lokalu mogą wystąpić do spółdzielni z roszczeniem o przyjęcie w poczet członków, składając odpowiednio deklarację członkowską.

 

Osoby, które były członkami Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń przed wejściem w życie wyżej wymienionej ustawy, a nie posiadały żadnego tytułu prawnego do lokalu zostały z mocy tej ustawy skreśleni z rejestru członków.

 

Wszelkich szczegółowych informacji w tej sprawie udzielamy w administracji spółdzielni.