Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego 51,60m2 Nowy Rządz

566426060 Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń w Grudziądzu

przy ul. Kulerskiego 6a

OGŁASZA PRZETARG

na ustanowienie prawa i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

 

 

1. Lokal mieszkalny położony w Grudziądzu przy ul. Kruczkowskiego 17 m. 33, o pow. użytkowej- 51,60 m2,
składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, położenie lokalu- I piętro, pomieszczenie przynależne– piwnica o pow. 3,00 m2, ilość udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej: 5460/330000.

2. Termin przetargu w formie licytacji ustnej w dniu 14.07.2016 r. o godz. 1100.

3. Oszacowana wartość rynkowa lokalu wynosi- 162.000,00 zł, a cena wywoławcza wynosi 100% wartości rynkowej.

4. Licytant przystępujący do przetargu powinien do dnia 11.07.2016 r. wpłacić wadium w wysokości – 16.200,00 zł na konto 86 1020 5040 0000 6402 0023 0250 oraz złożyć pisemną ofertę nabycia prawa odrębnej własności lokalu (wzór na www.smdm.pl).

5. Osoba nabywająca lokal składa oświadczenie, że znany jest jej stan techniczny przedmiotowego lokalu.

6. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje członkom Spółdzielni, o których mowa w „Regulaminie nabywania od Spółdzielni Mieszkaniowej DOM MARZEŃ w Grudziądzu lokali mieszkalnych i użytkowych do ponownego zasiedlenia na warunkach prawa odrębnej własności lokalu”.

7. W przypadku zgłoszenia się co najmniej dwóch osób zainteresowanych lecz nie korzystających z prawa pierwszeństwa, Zarząd przeprowadzi między tymi osobami przetarg w formie licytacji ustnej w dniu 14.07.2016 r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń w Grudziądzu przy ul. Kulerskiego 6A.

8. Warunkiem ustanowienia prawa i przeniesienia odrębnej własności jest dokonanie wpłaty wartości rynkowej lub wylicytowanej kwoty.

9. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają nabywcę.

10. Do aktu notarialnego przystępują małżonkowie o ile prawo ma należeć do nich obojga.

11. Akt notarialny sporządzony zostanie u notariusza w ciągu 3 miesięcy od rozstrzygnięcia przetargu.

12. Uchylenie się od zawarcia umowy o ustanowienie prawa i przeniesienie odrębnej własności lokalu skutkuje przepadkiem wadium na rzecz Spółdzielni.

13. Lokal można oglądać do dnia 11.07.2016 r w godz. 700 - 1500 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
56-64-260-60.

14. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni lub pod nr tel. 56-64-260-60 lub na stronie www.smdm.pl

15. „Regulamin nabywania od Spółdzielni Mieszkaniowej DOM MARZEŃ w Grudziądzu lokali mieszkalnych
i użytkowych do ponownego zasiedlenia na warunkach prawa odrębnej własności lokalu” jest dostępny na ww. stronie internetowej oraz w siedzibie Spółdzielni.

Grudziądz, dnia 30.06.2016 r.

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28

 

Pokrywanie dachu

Najnowsze aktualizacje inwestycji w Chełmnie
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Rozpoczęte pokrywanie dachu

Najnowsze aktualizacje inwestycji w Chełmnie
 • 1
 • 2
 • 3