Nowoczesne dwupoziomowe mieszkanie 85,00 m2 4 pokoje

Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń w Grudziądzu przy ul. Kulerskiego 6a
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG
na ustanowienie prawa i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Niezamieszkały lokal mieszkalny dwupoziomowy, wolny od obciążeń, położony w Grudziądzu przy ul. Droga Kaszubska 70, o powierzchni użytkowej – 85 m2, składający się z 4 pokoi (w tym jeden z aneksem kuchennym, dwóch łazienek z wc i dwóch przedpokojów. Położenie lokalu- I/II piętro. Pomieszczenie przynależne– piwnica o pow. 4,70 m2.

Termin przetargu w formie licytacji ustnej odbędzie się w dniu 06.06.2018 r. o godz. 12.00.

Oszacowana wartość rynkowa lokalu wynosi 216.000 zł , a cena wywoławcza wynosi 100% wartości rynkowej.

Licytant przystępujący do przetargu powinien do dnia 04.06.2018 r. wpłacić wadium w wysokości – 21.600,00 zł na konto 86 1020 5040 0000 6402 0023 0250 oraz złożyć pisemną ofertę nabycia prawa odrębnej własności lokalu (wzór na www.smdm.pl).

Osoba nabywająca lokal składa oświadczenie, że znany jest jej stan techniczny przedmiotowego lokalu.

W przypadku zgłoszenia się co najmniej dwóch osób zainteresowanych, Zarząd przeprowadzi między tymi osobami przetarg w formie licytacji ustnej w dniu 06.06.2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń w Grudziądzu przy ul. Kulerskiego 6A.

Warunkiem ustanowienia prawa i przeniesienia odrębnej własności lokalu jest dokonanie wpłaty wartości rynkowej lub wylicytowanej kwoty w ciągu 30 dni od dnia przetargu.

Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają nabywcę.

Do aktu notarialnego przystępują małżonkowie o ile prawo ma należeć do nich obojga.

Akt notarialny sporządzony zostanie u notariusza w ciągu 3 miesięcy od rozstrzygnięcia przetargu.

Uchylenie się od zawarcia umowy o przeniesienie odrębnej własności lokalu skutkuje przepadkiem wadium na rzecz Spółdzielni.

Lokal można oglądać do dnia 04.06.2018 r w godz. 7.00 - 15.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 56 64 260 60.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni lub pod nr tel. 56 64 260 60 w godz. od 7.00 do 15.00 lub na stronie www.smdm.pl

„Regulamin nabywania od Spółdzielni Mieszkaniowej DOM MARZEŃ w Grudziądzu lokali mieszkalnych i użytkowych do ponownego zasiedlenia na warunkach prawa odrębnej własności lokalu” jest dostępny na ww. stronie internetowej oraz w siedzibie Spółdzielni.

Grudziądz, dnia 21.05.2018 r.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu

Aktualności

Grudziądz, dn. 16.05.2018 r.

Zawiadomienie

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń zawiadamia, że w dniu 14.06.2018 r. o godz. 1700 odbędzie się coroczne Walne Zgromadzenie Członków. Jest to Walne Zgromadzenie zwołane wspólnie dla członków Grudziądza i Świecia.

Miejsce Zebrania – Siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń, ul. Kulerskiego 6a w Grudziądzu.

Autobus dla członków ze Świecia wyruszy w dniu 14.06.2018 r. o godz. 1545 spod budynku przy ul. Paderewskiego 8c. Następny przystanek w Świeciu jest przy ul. Polnej 10 odjazd o godz. 1600.

Bilans za 2017 r. wraz z opinią biegłego rewidenta jest wyłożony do wglądu w biurze Spółdzielni w Grudziądzu. Propozycje uchwał wraz z projektami nowego Statutu i Regulaminu Rady Nadzorczej jest dostępny w Grudziądzu w siedzibie Spółdzielni oraz w Świeciu pod adresem ul. Polna 10/1.

Istnieje możliwość pobrania w/w projektów dokumentów na stronie internetowej Spółdzielni http://www.smdm.pl/dokumenty-do-pobrania.

 

Prosimy o liczne przybycie.

Zapraszamy.

 

Z-ca Prezesa Zarządu
Aneta Szwaracka
Z-ca Prezesa Zarządu
Arkadiusz Guzowski
Prezes Zarządu
Mirosław Zielke

 

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków
na dzień 14.06.2018 r.

 

 

 1. Otwarcie zebrania – Przewodniczący Rady Nadzorczej - Marek Błaszczyk
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw do głosowania na zebraniu.
 3. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał
 4. Zatwierdzenie porządku obrad
 5. Wybór prezydium zebrania
 6. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017 - Przewodniczący Rady Nadzorczej- Marek Błaszczyk
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2017 r. - Prezes Zarządu- Mirosław Zielke
 9. Pytania i dyskusja na temat sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu.
 10. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2017 r. – Główna Księgowa – Aneta Szwaracka
 11. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania bilansu za 2017 r. - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej- Jadwiga Michalska
 12. Pytania i dyskusja dotycząca punktów 10 - 11
 13. Podjęcie uchwał ;
  • Nr 01/2018 o przyjęciu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017
  • Nr 02/2018 o przyjęciu sprawozdania Zarządu za 2017 r.
  • Nr 03/2018 o przyjęciu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2017 r.
  • Nr 04/2018 o udzieleniu absolutorium Prezesowi Zarządu.
  • Nr 05/2018 o udzieleniu absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu.
  • Nr 06/2018 o udzieleniu absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu.
 14. Przedstawienie głównych założeń zmian Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych ogłoszonych 25 sierpnia 2017 r. Dz.U. poz. 1596 obowiązujących od 9 września 2017 r. w kontekście konieczności zmian statutu Spółdzielni. – Z-ca Prezesa Arkadiusz Guzowski.
 15. Pytania i dyskusja na temat zmian w Statucie S.M. Dom Marzeń.
 16. Podjęcie Uchwał:
  • Nr 7/2018 o anulowaniu Statutu Spółdzielni obowiązującego do 13.06.2018 r.
  • Nr 8/2018 o przyjęciu w pełnym brzmieniu nowego Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń obowiązującego od 14.06.2018
 17. Przedstawienie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej S.M. Dom Marzeń w kontekście zmian w Ustawie o Spółdzielniach Mieszkaniowych – Sekretarz Rady Nadzorczej Maciej Kastner.
 18. Pytania i dyskusja na temat zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
 19. Podjęcie Uchwał:
  • Nr 9/2018 o anulowaniu regulaminu Rady Nadzorczej obowiązującego do 13.06.2018 r.
  • Nr 10/2018 o przyjęciu w pełnym brzmieniu nowego Regulaminu Rady Nadzorczej obowiązującego od 14.06.2018 r.
 20. Dyskusja i zakończenie.

Froelicha 15 mieszkanie na sprzedaż

728870196 Sprzedaż mieszkań

Sprzedam lokal mieszkalny położony ul. Ksawerego Froelicha 15/13 o powierzchni użytkowej 47,50 m². Lokal mieszkalny usytuowany na parterze budynku- wysoki parter, teren ogrodzony, wspólnota mieszkaniowa. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju oraz pomieszczenia przynależnego- piwnicy o powierzchni 3,90 m². Z pokoju dziennego wyjście na balkon zabudowany.

W cenie zakupu garaż nr 2 o powierzchni użytkowej 14,70 m².

Opis mieszkania:

 • kuchnia zabudowana wraz ze sprzętem (lodówko- zamrażarka typu NARDI, piekarnik z płytą ceramiczna Elektrolux oraz zmywarka Elektrolux),
 • pokoje + przedpokój: podłoga parkiet dąb TERMO-ANTIC- firmy Finisz Parkiet ( montaż PW EKSPOL w Grudziądzu.
 • drzwi PORTA NOVA- kolor orzech, ościeżnice PRESTIGE,
 • łazienka- podłogi i ściany- płytki ceramiczne, kabina prysznicowa.

 

Cena 260.000,00 zł.

Kontakt: 728870196; 606245855

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Praca/Staż w SM Dom Marzeń

Ogłoszenia o pracy

Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom Marzeń  - to istniejąca od 1992 r. firma dynamicznie rozwijająca się w branży nieruchomości. Administrujemy swoimi budynkami, realizujemy inwestycje deweloperskie, zarządzamy nieruchomościami na zlecenie. Poszukujemy do pracy w biurze administracji Spółdzielni kandydatek i kandydatów do odbycia stażu na stanowisku administracyjno-biurowym. Od osób zainteresowanych współpracą z nami nie wymagamy doświadczenia zawodowego. Oczekujemy jednak zaangażowania i chęci do pracy.

Miejsce pracy: Grudziądz, ul. Wiktora Kulerskiego 6A

Twoje zadania

 • realizacja prac biurowo-administracyjnych
 • wprowadzanie dokumentów do systemu księgowego obsługi nieruchomości
 • obsługa dokumentacji administracyjnej i technicznej nieruchomości
 • bieżąca obsługa mieszkańców
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia
 • tworzenie pism, dokumentów w programie Word
 • tworzenie dokumentów w programie Excel
 • prowadzenie korespondencji e-mail
 • realizacja prac biurowo-administracyjnych
 • kontakt z jednostkami administracji publicznej, kontrahentami

Oczekujemy

 • wykształcenia minimum średniego,
 • dobrej znajomości programu Word, Excel,
 • gotowości do pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00,
 • prawo jazdy kategorii B, własny samochód - mile widziane

Oferujemy

 • ciekawą pracę w renomowanej firmie z ponad 25 letnim doświadczeniem na rynku nieruchomości
 • możliwość rozwoju osobistego
 • możliwość pracy w dobrej atmosferze zgranego zespołu
 • umowę o staż (przy dofinansowaniu z PUP) oraz umowę o pracę na zastępstwo na okres łączny 7 miesięcy z możliwością przedłużenia na dłuższy czas

 

Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Administratorem danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom Marzeń z siedzibą w Grudziądzu (86-300), ul. Wiktora Kulerskiego 6A. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Oferty proszę wysyłać do 15-05-2018 r. wyłącznie elektronicznie na adres: aguzowski@smdm.pl