Przetarg mieszkanie Kulerskiego 6

566426060 Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń w Grudziądzu

przy ul. Kulerskiego 6a

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG

na ustanowienie prawa i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

 1. Lokal mieszkalny położony w Grudziądzu przy ul. Wiktora Kulerskiego 6 m. 34, o pow. użytkowej – 46,20 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, położenie lokalu- II piętro,  pomieszczenie przynależne– piwnica o pow. 3,40 m2, ilość udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej: 4960/290380.
 2. Termin przetargu w formie licytacji ustnej w dniu 11.07.2017 r. o godz. 1100.
 3. Oszacowana wartość rynkowa lokalu wynosi- 166.000,00 zł, a cena wywoławcza wynosi 100% wartości rynkowej.
 4. Licytant przystępujący do przetargu powinien do dnia 07.07.2017 r. wpłacić wadium w wysokości – 16.600,00 zł na konto 86 1020 5040 0000 6402 0023 0250 oraz złożyć pisemną ofertę nabycia prawa odrębnej własności lokalu (wzór do pobrania).
 5. Osoba nabywająca lokal składa oświadczenie, że znany jest jej stan techniczny przedmiotowego lokalu.
 6. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje członkom Spółdzielni, o których mowa w „Regulaminie nabywania od Spółdzielni Mieszkaniowej DOM MARZEŃ w Grudziądzu lokali mieszkalnych i użytkowych do ponownego zasiedlenia na warunkach prawa odrębnej własności lokalu”.
 7. W przypadku zgłoszenia się co najmniej dwóch osób zainteresowanych lecz nie korzystających z prawa pierwszeństwa, Zarząd przeprowadzi między tymi osobami przetarg w formie licytacji ustnej w dniu 11.07.2017 r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń w Grudziądzu przy ul. Kulerskiego 6A.
 8. Warunkiem ustanowienia prawa i przeniesienia odrębnej własności lokalu jest dokonanie wpłaty wartości rynkowej lub wylicytowanej kwoty.
 9. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają nabywcę.
 10. Do aktu notarialnego przystępują małżonkowie o ile prawo ma należeć do nich obojga.
 11. Akt notarialny sporządzony zostanie u notariusza w ciągu 3 miesięcy od rozstrzygnięcia przetargu.
 12. Uchylenie się od zawarcia umowy o ustanowienie prawa i przeniesienie odrębnej własności lokalu skutkuje przepadkiem wadium na rzecz Spółdzielni.
 13. Lokal można oglądać do dnia 07.07.2017 r w godz. 700 - 1500 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. 56-64-260-60.
 14. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni lub pod nr tel. 56-64-260-60 lub na stronie www.smdm.pl
 15. „Regulamin nabywania od Spółdzielni Mieszkaniowej DOM MARZEŃ w Grudziądzu lokali mieszkalnych i użytkowych do ponownego zasiedlenia na warunkach prawa odrębnej własności lokalu” jest dostępny na ww. stronie internetowej oraz w siedzibie Spółdzielni.

 

Grudziądz, dnia 02.06.2017 r.

 

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Odszedł członek Rady Nadzorczej - Rafał Danielewicz

Aktualności

Z GŁĘBOKIM ŻALEM I SMUTKIEM PRZYJĘLIŚMY WIADOMOŚĆ O NAGŁEJ ŚMIERCI RAFAŁA DANIELEWICZA – Członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń. WYRAZY SZCZEREGO WSPÓŁCZUCIA NAJBLIŻSZYM składają Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń w Grudziądzu.

Przetarg na remont 20 balkonów

566411861 Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom Marzeń w Grudziądzu, ul. Kulerskiego 6a, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowego remontu 20 balkonów na 3 różnych budynkach w Grudziądzu i Świeciu.

Przedmiar robót wraz ze szczegółami warunków przetargu dostępny do pobrania w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń przy ulicy Kulerskiego 6a w Grudziądzu.

Termin składania ofert upływa 12 maja 2017 r. do godz. 14.00.

Kontakt do udzielenia dodatkowych informacji 56-64–118-61

Sprzedam mieszkanie Polna 10b w Świeciu

Sprzedaż mieszkań

Sprzedam mieszkanie po remoncie, zabudowa komandor - pokój, przedpokój, łazienka, systemy na gwarancji.
Pełne wyposażenie kuchnia - zmywarka, piekarnik, lodówka, okap.
Do mieszkania przynależy piwnica. 53 m²,
cena 210 500,00 zł
tel. 531114442

 

 • 1
 • 2
 • 3

Klatka schodowa - wizualizacje koncepcyjne

Aktualizacje Wiślana

Wizualizacje projektu budynku Wiślana 12 - klatka schodowa.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

 

Mieszkanie - wizualizacje koncepcyjne

Aktualizacje Wiślana

Wizualizacje koncepcyjne projektu nowego budynku na ulicy Wiślana 12 - mieszkanie.

 • 1