Przetargi SM Dom Marzeń

Ogłoszenie o przetargu - roboty budowlane

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Piłsudskiego 11 w Grudziądzu ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku mieszkalnego w technologii i zakresie określonym projektem technicznym oraz przedmiarem robót.

Kopia projektu oraz przedmiar robót jest dostępny w siedzibie zarządcy - Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń przy ul. Kulerskiego 6a w Grudziądzu. Godziny urzędowania 7.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku.

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do 14.06.2019 r. do godz. 13.00

Termin wykonania zadania - od września 2019 do 30.11.2019 r.

Gwarancja na wykonane prace minimum 4 lata - preferowana dłuższa.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 14.06.2019 r. 

 

Kontakt do udzielenia dodatkowych informacji 56-64-118-61.

 

Grudziądz, 29-05-2019 r.

Ogłoszenie o przetargu - kompleksowy remont 24 balkonów w Grudziądzu

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom Marzeń w Grudziądzu ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowego remontu 24 balkonów na 2 budynkach w Grudziądzu.

Przedmiar robót wraz ze szczegółami warunków przetargu dostępny do pobrania w biurze SM przy ulicy Kulerskiego 6a w Grudziądzu.

Termin składania ofert upływa 25.01.2019 r. o godz. 14.00. Kontakt do udzielenia dodatkowych informacji 56-64–118-61.